№ 6 (2015)

Літературний процес: методологія, імена, тенденції 

Зміст

Епоха Грінченка

Mykhaylo Lashko, Iryna Yakovleva
PDF
Alisa Menshiy
PDF

Концептуальні питання літературознавства

Tetiana Bovsunivska
PDF
Volodymyr Danylenko
PDF
Viktoriia Donii
PDF
Liliia Dmytruk
PDF
Maryna Yeshchenko
PDF
Maryna Zuienko
PDF
Roman Kozlov
PDF
Nataliia Naumenko
PDF
Oleh Rarytskyi
PDF
Nataliia Rozinkevych
PDF
Liudmyla Romaschenko
PDF
Tetiana Suvorova
PDF
Victoriia Trostohon
PDF
Sofiia Filonenko
PDF
Tetiana Cherkashyna
PDF
Kateryna Shakhova
PDF
Monika Zmudzka-Brodnicka
Anna Bajda

Параметри інтермедіального простору

Halyna Bitkivska
PDF
Leonid Zakaliuzhnyi
PDF
Svitlana Panchenko
PDF
Yaroslav Polishchuk
PDF
Olena Romanenko
PDF
Olena Yurchuk
PDF

Поетологічний дискурс

Valentyna Beliatska
PDF
Iuliia Vyshnytska
PDF
Artem Halych
PDF
Oksana Halchuk
PDF
Liudmyla Danylenko
PDF
Henryk Duda
PDF
Tadey Karabovych
PDF
Tatiana Mykhailova
PDF
Nataliia Mocherniuk
PDF
Olena Musliienko
PDF
Liudmyla Romas
PDF
Tetiana Tabunshchyk
Anna Chernysh
PDF
Denys Chyk
PDF
Kateryna Shymoniak
PDF