№ 6 (2015)

Літературний процес: методологія, імена, тенденції 

Зміст

Епоха Грінченка

«МОЄ ЩАСТЯ» МАРІЇ ЗАГІРНЬОЇ: СПРОБА ГЕНДЕРНОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ PDF
Михайло Лашко, Ірина Яковлева
ОБРАЗИ «НОВИХ» ЖІНОК У НОВЕЛІСТИЦІ М. КОЦЮБИНСЬКОГО ТА М. МОГИЛЯНСЬКОГО PDF
Аліса Миколаївна Меншій

Концептуальні питання літературознавства

СХЕМА ДІОНІЗА ДЮРИШИНА У СВІТЛІ СУЧАСНОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ КОМПАРАТИВІСТИКИ PDF
Тетяна Володимирівна Бовсунівська
ІМПЕРСЬКІ МІФИ І МАЛОРОСІЙСТВО В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ PDF
Володимир Григорович Даниленко
ДИХОТОМІЯ «АНТИКОЛОНІАЛЬНЕ»—«ПОСТКОЛОНІАЛЬНЕ»: СПЕЦИФІКА ДЕФІНІЦІЙ PDF
Вікторія Сергіївна Доній
ШКІЦИ ДО НАУКОВОЇ БІОГРАФІЇ ОЛЕКСІЯ КУНДЗІЧА. ХАРКІВСЬКИЙ ПЕРІОД PDF
Лілія Іванівна Дмитрук
СПЕЦИФІКА ХУДОЖНЬОГО ЧАСУ В НОВЕЛІ АБСУРДУ PDF
Марина Юріївна Єщенко
ПИТАННЯ РЕЦЕПЦІЇ МІФУ В ЛІТЕРАТУРІ АНГЛІЙСЬКОГО БАРОКО PDF
Марина Олексіївна Зуєнко
“JUGURTA” ІВАНА ФРАНКА: МОЛОДИЙ АВТОР МІЖ СТИЛІВ, ЕПОХ ТА ІДЕОЛОГІЙ PDF
Роман Анатолійович Козлов
СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНОЦЕНТРИЧНОГО СВІТОГЛЯДУ СТУДЕНТА (НА МАТЕРІАЛІ НОВОГО ПРОЧИТАННЯ ТВОРЧОСТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА) PDF
Наталія Валентинівна Науменко
ЗАПИСКИ / НОТАТКИ ШІСТДЕСЯТНИКІВ: ЖАНРОВА ПРИРОДА І ХУДОЖНЯ СПЕЦИФІКА ЯВИЩА PDF
Олег Анатолійович Рарицький
ПОДОРОЖНІ ЗАПИСКИ МАРИНИ ГРИМИЧ «БРАНЗОЛІЯ» ЯК ПРИКЛАД УКРАЇНСЬКОЇ НАРАТИВНОЇ ЛІТЕРАТУРИ “BELLES NON-FICTION” PDF
Наталія Василівна Розінкевич
ВАСИЛЬ ШУКШИН І ГРИГІР ТЮТЮННИК: СПРОБА ТИПОЛОГІЧНОГО ЗІСТАВЛЕННЯ PDF
Людмила Іванівна Ромащенко
РОЗВИТОК АРХЕТИПНОЇ СХЕМИ ЧЕРЕЗ КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОБРАЗ-СХЕМИ (НА МАТЕРІАЛІ АМЕРИКАНСЬКИХ БАЛАД) PDF
Тетяна Миколаївна Суворова
МОДЕРНІЗМ ЯК ГЛОБАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН PDF
Вікторія Михайлівна Тростогон
ПРИГОДНИЦЬКО-ІСТОРИЧНА БЕЛЕТРИСТИКА АНДРІЯ КОКОТЮХИ: ДІАЛОГ З ТРАДИЦІЄЮ PDF
Софія Олегівна Філоненко
ЦИКЛІЗАЦІЯ МАЛИХ ЖАНРІВ ЯК ФОРМА ПОДАЧІ МЕМУАРНО-АВТОБІОГРАФІЧНОГО МАТЕРІАЛУ PDF
Тетяна Юріївна Черкашина
ЗАПИСКИ ЯК ЖАНРОВИЙ РІЗНОВИД УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ PDF
Катерина Ігорівна Шахова
POEZJA JAKO ZAKLINANIE ISTNIENIA — ŹRÓDŁA I ROLA POEZJI W METAPOETYCKICH ROZWAŻANIACH JULII HARTWIG PDF (Polska)
Monika Żmudzka-Brodnicka
INTELEKTUALNE WALORY POWIEŚCI KRYMINALNYCH (NA PRZYKŁADZIE TWÓRCZOŚCI MARKA KRAJEWSKIEGO) PDF (Polska) PDF (Polska)
Anna Bajda

Параметри інтермедіального простору

СУЧАСНИЙ ЛІТЕРАТУРНИЙ ЖУРНАЛ У НАУКОВОМУ ТА ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНОМУ ДИСКУРСІ PDF
Галина Володимирівна Бітківська
НОВІТНІЙ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИЙ ПРОСТІР І СУЧАСНА ДРАМАТУРГІЯ: ІНТЕРМЕДІАЛЬНИЙ АСПЕКТ PDF
Леонід Володимирович Закалюжний
ВИДАННЯ «МОЛОДЬ УКРАЇНИ» ТА «КОМСОМОЛЕЦЬ ЗАПОРІЖЖЯ» 1986–1989 РОКІВ: ПЕРЕТИНИ СОЦІАЛЬНОГО ХРОНОТОПУ PDF
Світлана Анатоліївна Панченко
ЛІТЕРАТУРА МАЙДАННОГО ГАРТУ PDF
Ярослав Олексійович Поліщук
ЛІТЕРАТУРА ТА ІСТОРІЯ ЯК МЕТАНАРАТИВ: ДО ПРОБЛЕМИ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ PDF
Олена Віталіївна Романенко
ЛІТЕРАТУРА І МІЖКУЛЬТУРНИЙ ДИСКУРС PDF
Олена Юрчук

Поетологічний дискурс

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ САМОЖИТТЄПИС ГЕРОЇВ РОМАНІВ У ВІРШАХ ЛЕОНІДА ГОРЛАЧА PDF
Валентина Петрівна Біляцька
ТЕКСТОВІ ВАРІАНТИ ЕСХАТОЛОГІЧНОГО МІФОСЦЕНАРІЮ ГАЛИНИ ПАГУТЯК PDF
Юлія Василівна Вишницька
ПОЛІФОНІЧНІСТЬ ПОРТРЕТА МАРУСІ В ОДНОЙМЕННОМУ РОМАНІ В. ШКЛЯРА PDF
Артем Александрович Галич
СВІТ СВІТІВ ПАВЛА ТИЧИНИ: ВАРІАНТИ ІНТЕРПРЕТАЦІЙ (НА МАТЕРІАЛІ «ЗАМІСТЬ СОНЕТІВ І ОКТАВ») PDF
Оксана Василівна Гальчук
КОНЦЕПТ ЖИТТЄВИХ ЦІННОСТЕЙ ЕМІГРАНТІВ У РОМАНАХ «РІВНОВАГА» В. ВИННИЧЕНКА І «ЗАПЛАКАНА ЄВРОПА» Н. ДОЛЯК PDF
Людмила Даниленко
«ПРОЩАННЯ З КРЕМЕНЦЕМ 1939» СТАНІСЛАВА БАЛІНСЬКОГО PDF
Генрик Дуда
ДОСВІД НАДІЇ ТА САМОТНОСТІ В ЛІТЕРАТУРНОМУ ДИСКУРСІ БОГДАНА БОЙЧУКА PDF
Тадей Карабович
«Я ОДИН, ВСЕ ТОНЕТ В ФАРИСЕЙСТВЕ»: ВАСИЛЬ СТУС ТА БОРИС ПАСТЕРНАК — ПРОТИСТОЯННЯ ЛИЦЕМІРСТВУ PDF
Тетяна Михайлова
КУЛЬТУРА АНТИЧНОСТІ В РЕЦЕПЦІЇ СВЯТОСЛАВА ГОРДИНСЬКОГО PDF
Наталія Дмитрівна Мочернюк
МИКОЛА ХВИЛЬОВИЙ («СИЛУЕТИ», «СЕНТИМЕНТАЛЬНА ІСТОРІЯ»): ТРАНСФОРМАЦІЯ МОДЕЛІ KÜNSTLERROMAN ЯК СТРАТЕГІЯ ІНВЕРСІЇ ХУДОЖНЬОГО СМИСЛУ PDF
Олена В’ячеславівна Муслієнко
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОБРАЗІВ У ПОВІСТІ Ю. МУШКЕТИКА «ГЕТЬМАН, СИН ГЕТЬМАНА» ТА ОКРЕМИХ ТВОРАХ ПРО ДОБУ РУЇНИ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ ХІХ–ХХІ СТОЛІТЬ PDF
Людмила Миколаївна Ромас
ОБРАЗ ІВАНА БОГУНА В ОДНОЙМЕННІЙ ПОВІСТІ Я. КАЧУРИ (СПРОБА ОБ’ЄКТИВНОГО АНАЛІЗУ) ##common.remote## PDF
Тетяна Табунщик
ХУДОЖНЄ МОДЕЛЮВАННЯ ОБРАЗУ ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА: ЕКЗИСТЕНЦІЙНИЙ ВИМІР (ЗА РОМАНОМ С. ПЛАЧИНДИ «СІЯТЕЛЬ») PDF
Анна Євгеніївна Черниш
МОТИВ ІНЦЕСТУ В ПОВІСТІ Г. КВІТКИ-ОСНОВ’ЯНЕНКА «ЛОЖНЫЕ ПОНЯТИЯ» ТА РОМАНІ М.Ґ. ЛЬЮЇСА “THE MONK: A ROMANCE” PDF
Денис Чабович Чик
ЛІТОПИС ДУШІ ПРЕДСТАВНИКА МОЛОДОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ ЗАКАРПАТТЯ 30-Х – ПОЧ. 40-Х РОКІВ ХХ СТ. У ЛІРИЦІ ІВАНА ІРЛЯВСЬКОГО PDF
Катерина Богданівна Шимоняк


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN: 2412-2475