Літературний процес: методологія, імена, тенденції

Редколегія

Руснак Ірина Євгенівна — професор кафедри української літератури і компаративістики Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філологічних наук (голова редколегії);

Єременко Олена Володимирівна — директор Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філологічних наук, професор (заступник голови редколегії);

Євтушенко Світлана Олександрівна — доцент кафедри української літератури і  компаративістики Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат філологічних наук (випусковий редактор);

Кудряшова Оксана Валентинівна  — доцент кафедри української літератури і  компаративістики Інститут філології Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат філологічних наук, доцент;

Буніятова Ізабелла Рафаїлівна — завідувач кафедри германської філології Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філологічних наук, професор;

Гайдаш Анна Владиславівна  — доцент кафедри германської філології Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат філологічних наук;

Іллінська Ніна Іллівна — завідувач кафедри англійської мови і літератури Херсонського державного університету, доктор філологічних наук, професор;

Караман Станіслав Олександрович — завідувач кафедри української мови Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор;

Левко Уляна Елізбарівна — доцент кафедри української літератури і  компаративістики Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат філологічних наук, доцент;

Мережинська Ганна Юріївна — завідувач кафедри історії російської літератури Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор філологічних наук, професор;

Поліщук Ярослав Олексійович  — професор кафедри української літератури і  компаративістики Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філологічних наук, професор;

Ткаченко Анатолій Олександрович  — професор кафедри теорії літератури, компаративістики і  літературної творчості Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор філологічних наук, професор;

Чеснокова Ганна Вадимівна  — професор кафедри англійської філології та  перекладу Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат філологічних наук, доцент;

Лавський Ярослав — завідувач кафедри філологічних досліджень «Схід  — Захід» Інституту полоністики Білостоцького університету, доктор габілітованих гуманітарних наук, професор (Польща);

Яніцька Анна  — науковий працівник кафедри філологічних досліджень «Схід  — Захід» Інституту полоністики Білостоцького університету, доктор гуманітарних наук, професор (Польща);

Хланьова Тереза — доцент кафедри східноєвропейських студій філософічного факультету Карлового університету, доктор гуманітарних наук, доцент (Чеська Республіка);

Герард Стен — професор, завідувач лабораторії когнітивної метафори Амстердамського вільного університету, доктор лінгвістики й когнітології, професор (Нідерланди);

Віллі ван Пір  — професор Інституту літературознавства та  іноземних мов Мюнхенського університету імені Людвіга Максиміліана, доктор міжкультурної герменевтики, професор (Німеччина);

Віндер Віанна  — доцент Педагогічного інституту Стерлінзького університету, доктор з  англійської мови та  літератури, професор (Велика Британія);

Жмудзка-Бродніцка Моніка — прес-секретар Академії фізичного виховання і спорту ім. Єнджея Снядецького в Гданську, кандидат гуманітарних наук (Польща).


Засновник: Київський університет імені Бориса Грінченка

Індексується Google Scholar


Зображення домашньої сторінки журналу

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 21167-10967 ПР від 13.02.2015 р., видане Державною реєстраційною службою України

 

 

 Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN: 2412-2475