Від образотворчого мистецтва до літератури: фактор першої збірки у творчості поетів-художників

Наталія Мочернюк

Анотація


У статті простежено особливості поетики перших збірок західноукраїнських митців-універсалістів 20–30-х років ХХ століття. Поетичний дебют художників С. Гординського, В. Гаврилюка, І. Крушельницького відображає їхні пошуки власного голосу в поезії, тісні зв’язки з образотворчим мистецтвом. Зважаючи на різницю, закорінену в природі пластичних мистецтв і поезії, зроблено спробу встановити міру близькості словесної творчості цих митців до суміжної естетичної галузі з урахуванням специфіки їх творчого розвитку в наступних збірках.

Ключові слова


взаємодія літератури і образотворчого мистецтва; поет-художник; кольоратив; іконічність; синестезія

Повний текст:

PDF

Посилання


Вайсштайн У. Порівняння літератури з іншими видами мистецтва: сучасні тенденції та напрями дослідження в літературознавчій теорії і методології // Сучасна літературна компаративістика: стратегії і методи: антологія / за заг. ред. Дмитра Наливайка / Ульріх Вайсштайн. — К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2009. — С. 372–410.

Гординський С. Богдан-Ігор Антонич. Його життя і творчість // Гординський С. На переломі епох. Літературознавчі статті, огляди, есеї, рецензії, спогади / Святослав Гординський. — Львів : Світ, 2004. — С. 220–236.

Ільницький М. Весняна пісня в чорному ореолі (Іван Крушельницький) // На перехрестях віку: у 3 кн. / Микола Ільницький. — К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2009. — Кн. ІІІ. — С. 416–434.

Ільницький М. На перехрестях віку // Над рікою часу: Західноукраїнська поезія 20–30-х років / Микола Ільницький. — Харків: Фоліо, 1999. — С. 5–23.

Крушельницький І. // Історія української літератури. ХХ століття. У 2 кн. Кн.1.: 1910–1930-ті роки / за ред. В.Г. Дончика. — К. : Либідь, 1993. — С. 355–361.

Над рікою часу: Західноукраїнська поезія 20–30-х років. — Харків: Фоліо, 1999. — 639 с.

Півень В.Ф. Ідіостиль поетичних творів Святослава Гординського: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.01 «Українська мова» / В.Ф. Півень. — Запоріжжя, 2007. — 16 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.