Генологія в оптиці структуралізму: парадигматика / синтагматика

Анатолій Ткаченко

Анотація


У статті обґрунтовано авторську модель-схему літературної генерики, в якій при збереженні спадкоємності з класичним поділом на літературні роди (епос, лірика, драма) переосмислено поняття виду не як жанру, а як типу письма (проза, поезія, драматургія). На кожен зі щаблів генологічної ієрархії поширено поняття різновидів (родових, видових, жанрових). Так здійснюється перехід від лінійних вимірів до об’ємних та увиразнюється єдність змісту (вертикальна вісь родів, або парадигматика) і форми  горизонтальна вісь видів, або синтагматика).


Ключові слова


генологія, структурна модель-схема; епос; лірика; драма; проза; поезія; драматургія; рід; вид; жанр; різновид

Повний текст:

PDF

Посилання


Аристотель и античная литература / под. ред. М.Л. Гаспарова. — М. : Наука, 1978. — 232 с.

Баррі П. Вступ до теорії: літературознавство і культурологія / П. Баррі. — К. : Смолоскип, 2008. —

с.

Копистянська Н. Жанр, жанрова система у просторі літературознавства / Н. Копистянська. — Львів : ПАІС, 2005. — З68 с.

Крижанівський С.А. Художні відкриття і літературний процес : Огляди, статті, роздуми / С. Крижанівський. — К. : Рад. письменник, 1979. — 240 с.

Павлишин М. Чорнобильська тема і проблеми жанру / М. Павлишин // Слово і час. — 1991. — №4. — С. 27–32.

Поспелов Г. Н. Эстетическое и художественное / Г. Поспелов. — М. : Изд-во Моск. ун-та, 1965. — 360 с.

Радченко О.А. Іманентна поетика Еміля Штайґера у контексті проблематики сучасного літературознавства: автореф. … канд. філол. наук: спец. 10. 01. 06 / О.А. Радченко. — Донецьк, 2011. — 20 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.