ТОПОГРАФІЧНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ВИМІРИ РОМАНУ ЧАЙНИ ТОМА М’ЄВІЛЯ «МІСТО І МІСТО»

Daria Denisova

Анотація


У статті досліджуються топографічні особливості роману «Місто і місто» Чайни Тома М’євіля в їх проекції на жанрову та композиційну структуру твору. Спираючись на теоретичні здобутки когнітивно-поетологічних досліджень емоційного сприйняття тексту, доводиться зв’язок між топографією художнього простору та особливостями емоційного впливу на читача творів химерної фантастики (ХФ); зазначаються стратегії досягнення відповідного ефекту в творах ХФ та творчості М’євіля зокрема. Розкривається емоційне та композиційне навантаження топосу міста в химерно-фантастичному романі М’євіля «Місто і місто». Робиться висновок про функціонування топографічних особливостей роману як відображення психології сучасного жителя міста та унаочнення метафор самоідентичності й особистісної свободи людини.


Ключові слова


Чайна М’євіль, химерна фантастика, Weird Fiction, емоційний вплив на читача, місто, топос, кордон, самоідентичність, свобода

Повний текст:

PDF

Посилання


Bakhtin, М. М. (1975). Voprosy literatury i estetiki. Issledovaniia raznykh let. Moskva, Khudozh. Lit., 504 p.

Denisova, D. (2016). Literaturna tradytsia Weird Fiction v anhlomovnii literaturi ХХ—ХХІ stolittia. http://nbuv.gov.ua/UJRN/stkm_2016_4_2

Denisova, D. (2017). Khymerna fantastyka: do problemy perekladu terminu Weird Fiction ukrainskoyu. Philologichni traktaty. 9 (3), 116–123.

Lock, J. (1821). Two Treatises of Government. https://books.google.com.ua

Miéville, C. (2009). The City and the City. https://books.google.com.ua

Manaugh, G. (2011). Unsolving the City: An Interview with China Miéville,

http://www.bldgblog.com/2011/03/unsolving-the-city-an-interview-with-china-mieville/

Stockwell, P. (2005) Congnitive Poetics. An introduction. London and New York, Routledge, 193 p.

Whiteley, S. Emotion(2015). The Bloomsbury Companion to Stylistics (ed. by V. Sotirova). Bloomsbury Academic, P. 507—522.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.