Текст як транслятор соціокультурної міфології: до проблеми медіалізації літератури

Олена Юрчук

Анотація


Статтю присвячено питанню функціонування сучасної літератури як потужного засобу трансляції соціокультурної міфології, коли вона виступає інститутом, який використовує загальновідомі міфи для конкретних соціальних цілей. За таких умов обрані для прикладу романи Б. Вербера можна розглядати як ті, що беруть участь у формуванні суспільної думки, функціонують як тексти-носії соціальної пам’яті й транслятори соціокультурної міфології.


Ключові слова


соціокультурна міфологія; медіалізація літератури; текст-транслятор; авторський міф

Повний текст:

PDF

Посилання


Барт Р. Мифологии / Ролан Барт. — М. : Изд-во им. Сабашниковых, 2000. — 320 с.

Леви-Строс К. Структурная антропология / К. Леви-Строс. — М. : ЭКСМО-Пресс, 2001. — 512 с.

Элиаде М. Аспекты мифа / Мирча Элиаде. — М., 2001. — 145 с.

Bienvenue sur le blog official Bernard Werbwr [Електронный ресурс]. — Режим доступа:

www.bernardwerber.com/blog/

Бернард Вебер [Електронный ресурс]. — Режим доступа: http://aboutwerber.com/links/

Миры Бернадра Вебера: Избранное [Електронный ресурс]. — Режим доступа:

http://bwerber.ru/exclusive/


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.