ПОЕТИЧНА ЗБІРКА К. КАЛИТКО «КАТІВНЯ. ВИНОГРАДНИК. ДІМ»: ТЕМПОРАЛЬНІ АСПЕКТИ ЗМІСТУ ТА ФОРМИ

Лілія Лавринович

Анотація


У статті досліджено особливості реалізації темпоральних мотивів у поетичній збірці К.  Калитко «Катівня. Виноградник. Дім». Концепт часу у творах К. Калитко по-різному виявляє себе в зображенні минулого, теперішнього та майбутнього. Художня семіотика часу в К. Калитко тісно пов’язана з міфопоетичними образами. Основні темпоральні мотиви – роду, дитинства, старості, травматичної пам’яті, тривання, кохання, смерті, вічності. Характерною рисою стилю К. Калитко є наявність великої кількості тропів, в основі яких – поетичне осмислення часових образів.


Ключові слова


поетика часу; сучасна українська лірика; Катерина Калитко; мотив часу; міфопоетика; темпоральна семантика

Посилання


Войтович В. Українська міфологія / В. Войтович. – К.: Либідь, 2002. – 664 с.

Калитко К. Катівня. Виноградник. Дім : поезія / Катерина Калитко. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2014. – 144 с.

Катерина Калитко: У найближче десятиліття є підстави очікувати дуже свіжої, страшної і доброї прози : інтерв’ю з Є. Стасіневичем [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.theinsider.ua/art/katerina-kalitko/

«Поезія»: відгуки журі «ЛітАкценту року – 2014» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://litakcent.com/2015/01/21/poezija-vidhuky-zhuri-litakcentu-roku-2014/

Потебня А. А. Эстетика и поэтика / А. А. Потебня. – М. : Искусство, 1976. – 614 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.