ДІЯЧ ДВОХ ВЕЛИКИХ ТРАДИЦІЙ. СКОРИНА І УКРАЇНА До 530-річчя від дня народження Францішка Скорини (1486–1540(1541 ?)) та до 500-річчя від виходу його Біблії

Valentyna Sobol

Анотація


У статті головна увага зосереджена на темі «Скорина і Україна» у всій її розмаїтості (біографічній, видавничій, поліграфічній, академічній, бібліографічній). Досліджується вплив діяльності Скорини на культурний та науковий розвиток України в XVI ст. Зокрема, наголошується на тому, що книги ученого-сподвижника Францішека Скорини позитивно вплинули на творчу діяльність таких авторів, як Іван Вишенський, Лука Тарнопол та ін.


Ключові слова


Францішек Скорина; Україна; прикордонна сфера; історія друку; Венеція; публікації Скорини

Повний текст:

PDF

Посилання


Maria Adamczyk, Posłowie, [w:] Franciszek Skoryna.

Życie i pisma, Wybór tekstów, przekład i opracowanie: Mariola

Walczak-Mikołajczakowa i Aleksander Naumow. Pod redakcją

Aleksandra Naumowa i Marioli Walczak-Mikołajczakowej.

Wydawnictwo Fundacji Collegium Europaeum Gnesnense,

Gniezno 2007, s. 217.

Aleksander Naumow, Rusin na szlakach renesansowej

Europy, [w:] Franciszek Skoryna. Życie i pisma, Wybór tekstów,

przekład i opracowanie: Mariola Walczak-Mikołajczakowa i

Aleksander Naumow. Pod redakcją Aleksandra Naumowa i

Marioli Walczak-Mikołajczakowej. Wydawnictwo Fundacji

Collegium Europaeum Gnesnense, Gniezno 2007, s. 35.

Ярослав Ісаєвич, Скорина і початок

книгодрукування на Україні, [в:] Францыск Скарына і яго

час: Энцыклапедычны даведнік, Мінск 1988, с.493.

Історія української літератури, Том другий. Давня

література (друга половина XVI–XVIII ст.). Наукові

редактори Віра Сулима, Микола Сулима, видавництво

«Наукова думка», Київ, 2014, с. 115.

Галина Ковальчук, Изучение и популяризация

наследия Франциска Скорины украинским ученым П.Н.

Поповым, [в:] Матэрыялы ХІ Міжнародных кнігазнавчых

чытання в Мінску, 16–17 красавіка 2015 г., «Кніжная культура Беларусі ХІ — пачатку ХХ ст.», складальнікі: Г.У.

Кірєева, Т.А. Сапега, А.А. Суша, Мінск, 2015, с. 21.

Галина Ковальчук, Изучение и популяризация на-

следия Франциска Скорины украинским ученым П.Н.

Поповым, [в:] Матэрыялы ХІ Міжнародных кнігазнавчых

чытання в Мінску, 16–17 красавіка 2015 г., «Кніжная куль-

тура Беларусі ХІ — пачатку ХХ ст.», складальнікі: Г.У. Кірє-

ева, Т.А. Сапега, А.А. Суша, Мінск, 2015, с. 21.

Maria Adamczyk, Posłowie, [w:] Franciszek Skoryna.

Życie i pisma, Wybór tekstów, przekład i opracowanie: Mariola

Walczak-Mikołajczakowa i Aleksander Naumow. Pod redakcją

Aleksandra Naumowa i Marioli Walczak-Mikołajczakowej.

Wydawnictwo Fundacji Collegium Europaeum Gnesnense,

Gniezno 2007, s. 217.

Анічэнка У.В. Скарынінская, спадчына у рукапісах

яго паслядоунікау на Украіне, [в:] Францыск Скарына і яго

час: Энцыклапедычны даведнік, Мінск, 1988, с. 499–500.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.