РЕВОЛЮЦІЙНІСТЬ ПАМ’ЯТІ У РОМАНАХ ЮРІЯ АНДРУХОВИЧА

Halyna Vypasnyak

Анотація


Статтю присвячено проблемі пам’яті у романах Ю. Андруховича. Проаналізовано контекстуальне тло, на якому увиразнюється проблематика пам’яті, а також її образні втілення. Особливу увагу приділено аналізу пам’яті місця, революційного впливу простору на життя, світогляд та характер персонажів.


Ключові слова


пам’ять простору; революційність; роман; Ю. Андрухович

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрухович Ю.І. Дванадцять обручів. Роман / Юрій Андрухович. — Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2005. — 368 с.

Андрухович Ю.І. Московіада. Роман жахів / Юрій Андрухович. — Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2005. — 256 с.

Андрухович Ю.І. Перверзія. Роман / Юрій Андрухович. — Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2005. — 480 с.

Андрухович Ю.І. Рекреації. Роман / Юрій Андрухович. — Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2005. — 160 с.

Гундорова Т. Післячорнобильська бібліотека: Український літературний постмодернізм : моногр. / Тамара Гундорова. — Вид. 2-е, випр. і допов. — К. : Критика, 2013. — 344 с.

Забужко О. Хроніки від Фортінбраса / Оксана Забужко. — К. : Факт, 2001. — 352 с. — (Серія «Висока полиця»)

REFERENCES

Andrukhovych Yu.I. (2005). Dvanadtsiat obruchiv. Ivano-Frankivsk, Lileya-NV, 368 s.

Andrukhovych Yu. . (2005). Moskoviada. Roman zhakhiv. Ivano-Frankivsk, Lileya-NV, 256 s.

Andrukhovych Yu.I. (2005). Perverziia. Ivano-Frankivsk, ULileya-NV, 480 s.

Andrukhovych Yu.I. (2005). Rekreatsii. Roman. Ivano-Frankivsk, Lileya-NV, 160 s.

Hundorova T. (2013). Pisliachornobylska biblioteka: Ukrainskyi literaturnyi postmodernizm. Kyiv, Krytyka, 344 s.

Zabuzhko O. (2001). Khroniky vid Fortinbrasa. Kyiv, Fakt, 352 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.