ТРАЄКТОРІЇ ЕКСПЕРИМЕНТАТОРСТВА: ЖАНРОВІ МОДИФІКАЦІЇ ТУРЕЦЬКОЇ НОВЕЛИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ.

Anna Rog

Анотація


Автор статті аналізує ґенезу та своєрідність розвитку турецької новели в ХХ ст., послуговуючись набутками попередників в контексті вивчення еволюції та становлення турецької малої прози. Визначаючи стильові та змістові особливості модифікації жанру новели, досліджує, зокрема, малу прозу Саїда Фаїка Абасияника («Жінка з ластівчиного гнізда», «Робінзон Крузо»), Омера Сейфеттіна («Милостиня», «Верблюд»), Рефіка Халіта Карая («Ятик Еміне»), Суат Дервіш («Він») та Азіза Несіна («Що ж воно далі буде», «Листи померлого віслюка»). На широкому ілюстративному матеріалі наводить приклади жанрових модифікацій турецької новели у першій половині ХХ ст., характеризує наріжні риси психологічної, соціально-психологічної, фантастичної та сатиричної новели; досліджує ідейно-тематичні домінанти, стильові стратегії та жанрові моделі зазначених новел.


Ключові слова


новела; жанрові модифікації; літературне експериментаторство; стильові стратегії; турецька література

Повний текст:

PDF

Посилання


Айзенштейн Н.А. Саид Фаик и его новеллы / Наталья Айзенштейн. — М. : Наука, 1971. — 169 с.

Гузеєв В.Г. Несколько слов о турецкой новелле / В.Г. Гузеєв // Современная восточная новелла. Стеклянный дворец. Новеллы современных турецких писателей. — М. : Наука, 1964. — 106 с.

Гордлевский В.А. Из настоящего и пришлого меддахов в Турции / В.А. Гордлевский // Избранные сочинения. — М. : Издательство восточной литературы, 1961. — Т. 2: Язык и литература. — С. 321–335.

Кримський А.Ю. Вибрані сходознавчі праці : в 5 т. / Агатангел Кримський ; редкол.: Л.В. Матвєєва (голов. ред.) [та ін.] ; НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. — К. : ВД «Стилос», 2010. — С. 51–52.

Літературознавчий словник-довідник / Р.Т. Гром’як, Ю.І. Ковалів та ін. — К. : ВЦ «Академія», 1997. — С. 497.

Меликов Т. Сатира и юмор Турции / Тофик Меликов. — М. : Радуга, 1991. — С. 487.

Сенчило Н.П. Еволюція героя у турецькій соціальній новелі 20–59 рр. ХХ століття / Н.П. Сенчило // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. — Вип. 20. Ч. 2. — Л. : Вид-

во Львівського університету, 2012. — С. 109–114.

Халимоненко Г.І. Історія турецької літератури: Türk Edebiyatı Tarihi: Підручник / Г.І. Халимоненко. — К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2000. — 370 с.

Abasıyanık S. Seçme hikayeler / Sait faik Abasıyanık. — İstanbul : İş bankası Yayınları, 2000. — 158 s.

Ataç N. Karalama Defteri Ararken / Nurullah Ataç. — İstanbul : Yapı Kredi Yayınları, 2008. — 180 s.

Nesin A. Sizin memlekette eşek yok mu / Aziz Nesin. — İstanbul : Nesrin Yayınları, 2013. — 123 s.

Karay R.H. Memleket Hikayeleri / Halit Karay. — İstanbul : Inkılap yayınları, 2002. — 172 s.

Seyfettin Ö. Seçme Hikayeleri / Ömer Seyfettin. — İstanbul :Yapı Kredi, 2007. — 210 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.