УКРАЇНСЬКА КОМПАРАТИВІСТИКА МІЖ 1920 ТА 1930-ми РОКАМИ: РЕПРЕСІЇ І ТРАНСФОРМАЦІЇ

Galina Aleksandrova

Анотація


У статті простежено особливості функціонування порівняльно-історичного напряму в українському літературознавстві 1920–1930-х рр., його здобутки і втрати. Наголошується на тому, що наукові ресурси українського літературознавства у післяреволюційний час були дуже потужними, спиралися на світову та європейську наукові традиції. Як показують праці Л. Білецького, К. Копержинського, П. Филиповича, порівняльно-історична школа була одним
з основних досягнень українського літературознавства післяреволюційного десятиліття. Продемонстровано зміни, які сталися з 1927 р.: єдиним основним синтезуючим принципом і методом літературознавства стає соціологічний, чи марксівський метод. Проаналізовано праці літературознавців, виступи критиків, що засвідчують поступове згортання компаративістики в Україні, зміну її характеру аж до проголошення буржуазною лженаукою. Досліджено
негативний вплив ідеологічного чинника, який завдав непоправної шкоди літературознавству загалом і компаративістиці зокрема, що значною мірою зруйнувало спадкоємність національного історико-літературного мислення та звузило методологію пізнання літературних явищ.


Ключові слова


літературознавство, компаративістика, порівняльно-історична школа, філологічна школа; метод; вплив; традиція; соціологія

Повний текст:

PDF

Посилання


Айзеншток І. Котляревщина / І. Айзеншток // Українські Пропілеї. — Т. І: Котляревщина. — ДВУ,

— С. 9–121.

Айзеншток І. Литературная энциклопедия. Словарь литературных терминов в двух томах. М., 1925. Rellalexikon der deutscen Literaturgeschichte. Herausgegeben von Paul Merker und Wolfgangтератури. За редацкцією П. Меркера та В. Штаммлера / І. Айзеншток // Червоний шлях. — 1925. —№ 11–12. — С. 365–367.

Александрова Г. Павло Филипович: «порівняльні студії … … поширюють наш обрій» (до 125-річчя вченого) / Галина Александрова // Слово і час. — 2016. — № 9. — С. 4–16.

Білецький Л.Т. Основи української літературно-наукової критики / Леонід Білецький ; [упоряд., автор передм. і приміток М.М. Ільницький]. — К. : Либідь, 1999. — 405 с. — (Літературні пам’ятки України).

В Інституті Т. Шевченка. Робота кабінетів // Літературний архів. — 1930. — Кн. ІІІ–VІ. — С. 371–377.

Гординський Я. Літературна критика підсовєтської України / Ярослав Гординський. — Л., 1938. — 125 с.

Гречанюк С. Щоб давнє слово на чатах стало / Сергій Гречанюк // Павло Филипович. Літературно-критичні статті. — К. : Дніпро, 1991. — С. 3–16.

Грицик Л. Українське порівняльне літературознавство 1920-х років: між реліктами позитивістських уявлень і типологією / Людмила Грицик // Слово і час. — 2013. — № 8. — С. 12–22.

Дорошкевич О. Сучасний стан шевченкознавства / О. Дорошкевич // Етюди з шевченкознавства. — Х.–К., ДВУ, 1930. — С. 5–53.

Кирилюк Є. Літературознавча робота в Києві / Євген Кирилюк // Літературний архів. — 1930. — Кн. І–ІІ. — С. 335.

Копержинський К. П. Филипович. З новітнього українського письменства. Історично-літературні статті. Видавництво «Культура», «Київ-Друк», 1929 / К. Копержинський // Україна. — 1929. — Травень–червень. — С. 148–150.

Копержинський К. Українське наукове літературознавство за останнє десятиліття, 1917–1927 (відбитка з «Студій з історії України», н.-д. кафедри істор. України в Києві, т. ІІ, 1929) / Кость Копержинський. — К., 1929. — 34 с.

Костюк Г. Поет-учений. Дещо про поетичну і наукову спадщину Павла Филиповича / Григорій Костюк // Филипович П. Література. — Нью-Йорк, США; Мельборн, Австралія, 1971. — С. 551–563.

Костюк Г. Українське наукове літературознавство в перше повоєнне п’ятнадцятиліття / Григорій Костюк // Збірник на пошану українських учених, знищених большевицькою Москвою. — ЗНТШ. — 1962. — Т. CLХХІІІ. — С. 185–216.

Кравців Б. Розгром українського літературознавства 1917–1937 рр. / Богдан Кравців // Збірник на пошану українських учених, знищених большевицькою Москвою. — ЗНТШ. — 1962. —

Т. CLХХІІІ. — С. 217–242.

Навроцький Б. «Гайдамаки» Шевченка. Джерела. Стиль. Композиція / Б. Навроцький. — Б. м. : ДВУ, 1928. — 399 с.

Перетц В.Н. К вопросу о сравнительном методе в литературоведении / В.Н. Перетц // Труды отдела древнерусской литературы Института русской литературы. — 1934. — Т. 1. — С. 327–339.

Перлін Є. Гоголь про мистецтво / Євген Перлін // ЖйР. — 1934. — Кн. 4. — С. 102–118.

Петренко П. У хащах формалізму / Павло Петренко // Літературний архів. — 1931. — Кн. І–ІІ. — С. 68–79.

Пилипчук Д. Проф. П. Филипович. «З новітнього українського письменства». Культура. К., 1929 р. / Д. Пилипчук // Літературна газета. — 1930. — № 4 (70). — С. 4.

Росовецький С.К. Якого оновлення потребує українська компаративістика: нотатки традиціоналіста / Станіслав Росовецький // Слово і час. — 2003. — № 5. — С. 19–30.

Травень О. Проф. П. Филипович. З новітнього українського письменства. Історично-літературні статті. В-во «Культура» Держтресту «Київ-Друк». 1929 / О. Травень // Критика. — 1929. — № 7–8. — С. 200–203.

Филипович П. Передмова / П. Филипович // З новітнього українського письменства: історично-літературні статті. — К. : Культура, 1929. — С. 3–6.

Филипович П.П. Соціальне обличчя українського читача 30–40 рр. ХІХ ст. / П.П. Филипович // Літературно-критичні статті. — К. : Дніпро, 1991. — С. 17–31.

Филипович П. Українське літературознавство за 10 років революції / П. Филипович // Література: зб. 1 / [за ред. акад. С. Єфремова, М. Зерова, П. Филиповича]. — К., 1928. — С. 5–28.

Чижевський Д. Історія української літератури (від початків до доби реалізму) / [фахове редаг. і передм. М.К. Наєнка] / Дмитро Чижевський. — Тернопіль : Феміна, 1994. — 480 с.

Щупак С. Формалізм на службі в українських буржуазних та дрібнобуржуазних еклектиків / С. Щупак // Критика. — 1931. — № 10. — С. 31–49.

Якубовський Ф. Небезпека формалізму / Ф. Якубовський // Критика. — 1929. — № 9. — С. 8–28.

Якубовський Ф. На узбічних стежках поета / Ф. Якубовський // Шевченко Т. Повна збірка творів: повісті. — К. : Сяйво, 1927. — С. 5–18.

Якубський Б. До взаємин марксівської методи з старими методами літературознавства / Борис Якубський // ЖйР. — 1927. — № 1. — С. 54–65.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.