Конфлікт інтерпретацій у романах У. Еко «Ім’я рози» та «Острів попереднього дня»

Ірина Рибалка

Анотація


Стаття репрезентує результати порівняльного аналізу особистих конфліктів головних образів відомих романів У. Еко «Ім’я рози» та «Острів попереднього дня». Запропоноване дослідження є спробою гранично конкретизувати розуміння глобального конфлікту романів у контексті розширення змісту уявлення про природу відкритого твору. Порівняльний аналіз образів героїв романів дозволяє автору статті трактувати їх конфлікти на рівні концепції взаємодії автора
та читача, визначеній у теорії відкритого твору У. Еко. Саме такий підхід дозволяє визначати ці романи як подальшу реалізацію вищевказаної теорії та демонстрацію процесу вилучення сенсу з художнього тексту.


Ключові слова


конфлікт; інтерпретація; відкритий твір; читач; автор; рецепція; розуміння

Повний текст:

PDF

Посилання


Еко У. Ім’я рози : роман / У. Еко; пер. з італ., передм. та глосарій М.І. Прокопович. — Х. : Фоліо, 2006. — 575 с.

Еко У. Роль читача. Дослідження з семіотики текстів / У. Еко; пер. з англ. М. Гірняк. — Львів : Літопис, 2004. — 520 c.

Лотман Ю.М. Выход из лабиринта / Ю.М. Лотман // Эко У. Имя розы. — СПб. : Симпозиум, 2000. — С. 650–670.

Эко У. Остров накануне : роман / У. Эко; пер с итал. Е. Костюкевич. — СПб. : Издательство «Симпозиум», 2001. — 496 с.

Эко У. Открытое произведение: Форма и неопределенность в современной поэтике / У. Эко; пер. с итал. А. Шурбелева. — СПб. : Академический проект, 2004. — 384 с.

Eco, Umberto, `Horns, Hooves, Insteps: Some Hypotheses on Three Types of Abduction’, in The Sign of Three: Dupin, Holmes, Peirce, edited by Umberto Eco and Thomas A. Sebeok. Bloomington: Indiana University Press, 1983. — S. 198–220.

REFERENCES

Eko U. Imia rozy : roman / U. Eko; per. z ital., peredm. ta hlosarii M.I. Prokopovych. — Kh. : Folio, 2006. — 575 s.

Eko U. Rol chytacha. Doslidzhennia z semiotyky tekstiv / U. Eko; per. z anhl. M. Hirniak. — Lviv : Litopys, 2004. — 520 c.

Lotman Yu.M. Vykhod iz labirinta / Yu.M. Lotman // Eko U. Imia rozy. — SPb. : Simpozium, 2000. — S. 650–670.

Jeko U. Ostrov nakanune: roman / U. Jeko; per s ital. E. Kostjukevich. — SPb. : Izdatel’stvo «Simpozium», 2001. — 496 s. — (in Russian).

Eko U. Otkrytoie proizvedeniie: Forma i neopredelennost v sovremennoi poetike / U. Eko ; per. s ital. A. Shurbeleva. — SPb. : Akademicheskii proekt, 2004. — 384 s.

Eco, Umberto, `Horns, Hooves, Insteps: Some Hypotheses on Three Types of Abduction’, in The Sign of Three: Dupin, Holmes, Peirce, edited by Umberto Eco and Thomas A. Sebeok. Bloomington: Indiana University Press, 1983. — S. 198–220.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.