Журналістська та редакторська діяльність Михася Ткача

Оксана Гарачковська

Анотація


У статті здійснено аналіз журналістської та редакторської діяльності сучасного українського письменника Михася Ткача. Висвітлено вузлові проблеми його журналістських матеріалів, проаналізовано публіцистичний доробок: близько сотні журналістських матеріалів різних жанрів (замітки, нариси, статті, рецензії, репортажі, інтерв’ю тощо) в районній, обласній та всеукраїнській пресі, а також дві збірки культурологічних статей, творчих портретів митців рідного краю і міні-рецензій «На зламі століть» (2007) та «Зерна слова» (2012).
Розкрито творчий досвід М. Ткача як головного редактора журналу «Літературний Чернігів».


Ключові слова


журналістика; публіцистика; редактор; видання; журнал; нарис; стаття; рецензія; збірка; книга

Повний текст:

PDF

Посилання


Кузьменко В. «Літературний Чернігів» проти виродження роду / Володимир Кузьменко // Просвіта. — 2002. — 30 серпня.

Кузьменко В. Світ правди і краси: До 70-річчя від дня народження М. Ткача: літературно-критичний нарис / Володимир Кузьменко. — К. : Вид-во КСУ, 2007. — 96 с.

Ткач М. Холодне плесо ставка: Нарис / Михась Ткач // Вітчизна. — 1986. — № 10. — С. 150–157.

Ткач М. На зламі століть: Культурологічні нариси Михась Ткач. — Чернігів : РВК «Деснянська правда», 2007. — 160 с.

Ткач М. Зерна слова. Культурологічні статті, короткі міні-рецензії, інтерв’ю / Михась Ткач. — Чернігів : Десна Поліграф, 2012. — 120 с.

Творчий портрет Михася Ткача. Від любові до болю: Літературознавчі нариси, критичні статті, рецензії / упоряд. В. Сапон. — Чернігів : Десна Поліграф, 2013. — 224 с.

REFERENCES

Kuzmenko V. «Literaturnyi Chernihiv» proty vyrodzhennia rodu / Volodymyr Kuzmenko // Prosvita. — 2002. — 30 serpnia. — (in Ukrainian).

Kuzmenko V. Svit pravdy i krasy: Do 70-richchia vid dnia narodzhennia M. Tkacha: literaturnokrytychnyi narys / Volodymyr Kuzmenko. — K. : Vyd-vo KSU, 2007. — 96 s. — (in Ukrainian).

Tkach M. Kholodne pleso stavka: Narys / Mykhas Tkach // Vitchyzna. — 1986. — № 10. — S. 150–157. — (in Ukrainian).

Tkach M. Na zlami stolit: Kulturolohichni narysy Mykhas Tkach. — Chernihiv : RVK «Desnianska pravda», 2007. — 160 s. — (in Ukrainian).

Tkach M. Zerna slova. Kulturolohichni statti, korotki mini-retsenzii, interviu / Mykhas Tkach. — Chernihiv : Desna Polihraf, 2012. — 120 s.

Tvorchyi portret Mykhasia Tkacha. Vid lyubovi do boliu: Literaturoznavchi narysy, krytychni statti, retsenzii / uporiad. V. Sapon. — Chernihiv : Desna Polihraf, 2013. — 224 s. — (in Ukrainian).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.