Художня концепція людини і дійсності в науково-фантастичній трилогії Ю. Смолича «Прекрасні катастрофи»

Вкторія Олефір

Анотація


Розглянуто художню концепцію людини в науково-фантастичній трилогії Юрія Смолича «Прекрасні катастрофи». З’ясовано особливості художньої концепції світу у творі.


Ключові слова


трилогія; роман; концепція; антигерой; егоцентрична особистість

Повний текст:

PDF

Посилання


Баталов Э. В мире утопии. Пять диалогов об утопии, утопическом сознании и утопических экспериментах / Эдуард Баталов. — М. : Политиздат, 1989. — 320 с.

Волинський К. З кагорти фундаторів // Ю. Смолич: Твори в 6 т. — К. : Дніпро, 1971. — Т. 1. — С. 5–23.

Політологічний енциклопедичний словник / [упоряд. В. Горбатенко]. — 2-ге вид., доп. і перероб. — К. : Генеза, 2004. — 736 с.

Пыльненький С. Спустя десятилетия. Фантастика Юрия Смолича и современность / Сергей Пыльненький // Радуга. — 1972. — № 2. — С. 158–170.

Смолич Ю. Твори: у 8 т. / [упоряд. О. Смолич]. — К. : Дніпро, 1984. — Т. 2. — 592 с.

Эсалнек А. Внутрижанровая типология и пути ее изучения / Асия Эсалнек. — М. : Изд-во Моск. ун-та, 1985. — 184 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.