Автор і читач або авторка і читачка? Гендер і наратив художньої прози Олени Пчілки

Olga Khamedova

Анотація


У статті досліджено специфіку моделювання образів автора, наратора і читача у художній прозі Олени Пчілки, визначено гендерний аспект даної проблеми. Доводиться, що комунікативні стратегії авторки враховували гендерну ідентичність свого наратора і читача. Створено власну модель читача («любої читальниці») й оповідачки як прогресивних жінок, які прагнуть до освіти і професійної самореалізації. Іронічний наратив визначив близькість світоглядних орієнтирів авторки та її читачок, які розвінчували міфи патріархального суспільства.


Ключові слова


автор; наратор; оповідачка; читачка

Повний текст:

PDF

Посилання


Гуляк А.Б. Олена Пчілка: Нарис життя і творчості / А.Б. Гуляк. — К. : Міжнар. фін. агенція, 1996. — 180 с.

Еко У. Риторика та ідеологія / У. Еко // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / за ред. М. Зубрицької. — Л. : Літопис, 2001. — С. 539–549.

Ізер В. Процес читання, феноменологічне наближення / В. Ізер // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / за ред. М. Зубрицької. — Л. : Літопис, 2001. — С. 349–368.

Зборовська Н. Феміністичний триптих Євгенії Кононенко в контексті загальноукраїнської проблематики / Н. Зборовська // Слово і Час. — 2005. — № 6. — С. 57–68.

Зубрицька М. Homo legens: читання як соціокультурний феномен / М. Зубрицька. — Л. : Літопис, 2004. — 352 с.

Пчілка Олена. Твори / Олена Пчілка. — К. : Дніпро, 1988. — 583 с.

Сінченко О.Д. Комунікативні стратегії в теорії літератури: автор, текст, читач : навч. посіб. / О.Д. Сінченко. — К. : Логос, 2015. — 170 с.

Скорина Л. Аналіз художнього твору : навч. посіб. для студ. гуманіт. спец. (філологія, літературна творчість, журналістика) / Л. Скорина. — Т. : Навчальна книга — Богдан, 2013. — 424 с.

Стельмах Х. Символіка простору у феміністичній прозі (на матеріалі роману Я. Теманович «Спринт») / Х. Стельмах // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : зб. наук. пр. — К., 2006. — Вип. 5. — С. 248–254.

Тетеріна О. Загальнолітературний вектор перекладознавчих поглядів Олени Пчілки / О. Тетеріна // Літературознавчі студії. — 2012. — Т. 35. — С. 604–610.

Шмид В. Нарратология / В. Шмид. — М. : Языки славянской культуры, 2003. — 312 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.