Турецька поетична традиція кінця ХХ — початку ХХІ ст.

Iryna Prushkovska

Анотація


У статті автор досліджує сукупність характерних ознак, естетичну природу новітньої турецької поезії як репрезентанта турецької національної картини світу. Визначаючи наступність розвитку турецької поезії кінця ХХ — початку ХХІ ст., автор статті простежує динаміку черговості в поступі турецької новітньої поезії, її тематичний спектр. Побічно розглядаються політичні фактори, які вплинули на формування тематики поетичних творів. Окрему увагу зосереджено на новій літературній течії «єнібютюнджю», її впливові на розвиток
сучасної поетичної традиції. Умовний поділ на часові періоди (1980–1990-ті рр., 1990 рр. — 2000-ні рр.) формування сучасної турецької поезії сприяв визначенню істотних ознак основних літературних напрямків і течій, фіксації процесу виникнення постмодерністського начала. Аналіз фактичного матеріалу уможливив виокремлення проблематики поетичних творів турецьких авторів, а саме соціальну, буденну, особистісну. У пропонованій розвідці досліджуються імена турецьких митців (Ю. Бал, Д. Мадак, А. Календер, Л. Мюльдюр), а також подаються уривки з їхніх поетичних доробок у перекладі українською.


Ключові слова


турецька поезія; національний доробок; поетична творчість; тематика; естетичний

Повний текст:

PDF

Посилання


Asiltürk B. Türk şiirinin poetikası 1980 kuşağı / Baki Asiltürk. — İstanbul: Toroslu Kitaplığı, 2006. — 214 s.

Engin S. Post Modernist şiirler sirki / Serkan Engin // İnancıl dergisi. — Sayı 263–264, 2012. — S. 16–22.

Gökalp-Alpaslan G. Türk edebiyatında somut (görsel) şiir / Gonca Gökalp-Alpaslan // Türkbilig, 2005/10. — S. 3–16.

Gürpınar M. Gece Yarısı Notları / Melisa Gürpınar. — İstanbul: Remzi Kitabevi, 1994. — 128 s.

Madak D. Ah’lar ağacı / Didem Madak. — İstanbul: Metis yayıncılık, 2016. — 76 s.

Kalender A. Kadın, şair ve erotizm / Arife Kalender // Artful Living, 04 Nisan 2014. — S. 1–4.

Yeni Türk Edebiyatı (1839-2000) El kitabı [Korkmaz R. ve ötekiler...]. — İstanbul: Grafikler yayıncılık,

— 454 s.

Keskin B., Serin A. Ateşli silahlar elimizde / Birhan Keskin, Aslı Serin // 160ıncı kilometre. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://160incikilometre.com/2015/02/16/atesli-silahlar-elimizde-umaninkilici-belimizde-yeter-artik-yeter-cikalim-zivanadan-birhan-keskin-ve-asli-serinden-bir-siir

Koyuncu S. Türk şiiri nereye? / Sefa Koyuncu // Keag Kuantum Edebiyatı Araştırma Grubu. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://groups.google.com/forum/#!msg/keag

Sezer S. Direnç doğuran kadına / Sennur Sezer. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://

sendeyim.net/siirler/sennur-sezer/direnc-doguran-kadina-siiri

Yeni H. Birhan Keskin’le birkaç saat / Hacer Yeni // Elle. Metis söyleşiler. Eylül 2009. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.metiskitap.com/catalog/interview/3028


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.