Драма-сайдквел: функціонування й жанрова специфіка

Eugene Vasiliev

Анотація


У статті розглянуто жанр сайдквелу, запозичений із кінематографу та поширений в сучасній драматургії. Його дія відбувається у фікційному світі раніше створеної драми, при цьому другорядні, навіть епізодичні персонажі оригінального тексту стають головними. Проаналізовано функціонування драми-сайдквелу, побудованої навколо трагедії Шекспіра «Гамлет», таких авторів, як Т. Стоппард («Розенкранц і Гільденстерн мертві»), Н. Йорданов («Убивство Гонзаго»), Я. Гловацький («Фортинбрас спився»), Лі Блессінг («Фортинбрас»).
Визначено жанрові риси сайдквелу: сюжетне відгалуження від базового тексту; децентралізація основного тексту (другорядні, навіть епізодичні персонажі перетворюються на головних); міцний зв’язок із сюжетно-фабульною організацією першотексту; часопростір сайдквелу є ідентичним хронотопу оригінального твору; персоносфера драми-сайдквелу містить переважно дійових осіб претексту з незначним вкрапленням новостворених персонажів; жанрові риси сайдквелу поєднуються із прикметами інших сюжетотворчих жанрів.


Ключові слова


сучасна драматургія; драматичні жанри; драматургія обробок; спін-оф; сайдквел; драма-сайдквел; жанрова специфіка

Повний текст:

PDF

Посилання


Гайдин Б.Н. «Розенкранц и Гильденстерн, восставшие из мёртвых» [Електронний ресурс] /

Борис Николаевич Гайдин / — Режим доступу : http://world-shake.ru/ru/Encyclopaedia/4689.html

Гловацкий Я. Фельетоны / Януш Гловацкий ; пер. К. Старосельская // Иностранная литература. — 2014. — № 8. — С. 264–270.

Иорданов Н. Убийство Гонзаго [Електронний ресурс] / Недялко Иорданов/ — Режим доступу :

http://shakespeare.zp.ua/texts.item.93/

Мармазова Л.Л. Поетика постмодерністської інтелектуальної драми Т. Стоппарда : дис. … канд. філ. наук : 10.01.05 / Мармазова Людмила Леонідівна. — Дніпропетровськ, 2007. — 210 с.

Стоппард Т. Розенкранц і Гільденстерн мертві / Том Стоппард ; пер. з англ. і післясл. М. Стріхи // Всесвіт. — 2003. — № 1/2. — С. 92–142.

Стоппард Т. Розенкранц і Гільденстерн мертві / Том Стоппард ; пер. з англ. Івана Кричфалушія. — Брустурів : Дискурсус, 2015. — С. 7–138.

Blessing L. Fortinbras / Lee Blessing. — 1992. — Dramatists Play Service Inc. — 68 p.

Cycles, Sequels, Spin-offs, Remakes, and Reboots: Multiplicities in Film and Television, Edited by Amanda Ann Klein and R. Barton Palmerю — Austin : University of Texas Press, 2016. — 367 p.

Globalizing Literary Genres Literature, History, Modernity. Edited by Jernej Habjan and Fabienne Imlinger. — N.Y., Routledge, 2016. — 358 p.

Glowacki J. Fortinbras sie upil / Janusz Glowacki. — Krakow: BOSZ, 2014. — 120 s.

Glowacki J. Krótka rozprawa między pisarzem a plebanem. ks. Andrzej Luter [Електронний ресурс] / Janusz Glowacki — Режим доступу : http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/64752,druk.html

Jess-Cooke C. Film Sequels.Theory and Practice from Hollywood to Bollywood / Carolyn Jess-Cooke. — Edinburgh : Edinburgh University Press, 2009. — 177 p.

Play It Again, Sam. Retakes on Remakes. Edited by A. Horton and S.Y. McDougal / Andrew Horton and Stuart Y. McDougal. — University of California press, 1998. — 358 p.

Verevis C. Film Remakes / Constantine Verevis. — Edinburgh : Edinburgh University Press, 2006. — 198 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.