“До троянди» К. Москальця: ключові концепти

Iryna Borysiuk

Анотація


У статті проаналізовано поему Костя Москальця «До троянди», окреслено її інтертекстуальне підґрунтя та літературний контекст, впосадженість у філософські розмисли 1970–1980-х років. Ключовими в поемі є концепти дійсності, смерті, нікомуненалежності, троянди, тіла, слова, дому. Також досліджено проблему часу, що є стрижневою в ліриці Москальця. Зокрема, час мислиться представленим у двох можливих станах: вічності й минущості. Ідея часу є підґрунтям для Москальцевої концепції двох світів: видимого (фальшивого) і невидимого
(істинного).


Ключові слова


сучасна українська поезія; Кость Москалець; інтертекстуальність; письмо; тілесність; ідентичність

Повний текст:

PDF

Посилання


Москалець К. Songe du vieil pelerine (Пісня старого пілігрима) / Кость Москалець. — К. : Молодь, 1994. — 63 с.

Наливайко Д. Істина й таємниця мистецтва / Дмитро Наливайко // Рільке Р.М. Думки про мистецтво й поезію : зб. / упоряд., вступ. ст. та приміт. Д.С. Наливайка. – К. : Мистецтво, 1986. – С. 3–22.

Рихло П. «Ніщо у стані цвітіння»: поетична збірка Пауля Целана «Нічийна троянда» / Петро Рихло // Целан Пауль. Нічийна троянда. Поезії / упоряд., пер. з нім., післям. та глосарій Петра Рихла (укр. та нім. мовами). — Чернівці : Книги — ХХІ, 2015. — С. 169–180.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.