Національна ідентичність як гра (на матеріалі Зірки Мензатюк «Як я руйнувала імперію»)

Oleksandra Hrynevych

Анотація


У статті проаналізовано феномен національної ідентичності в сучасній дитячій літературі; здійснено спробу аналізу прийому гри як способу побудови тексту та характеротворення героїв; розглянуто радянський дискурс на прикладі тексту.


Ключові слова


національна ідентичність; гра; радянський дискурс

Повний текст:

PDF

Посилання


Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса / М.М. Бахтин. — 2-е изд. — М. : Худ. лит., 1990. — 543 с.

Мензатюк З. Як я руйнувала імперію / З. Мензатюк — Львів : Видавництво Старого Лева, 2014. — 272с.

Сміт Ентоні Д. Національна ідентичність / Ентоні Д. Сміт. — К. : Основи, 1994. — С.149–183.

Степико М.Т. Українська ідентичність: феномен і засади формування : монографія / М.Т. Степико. — К. : НІСД, 2011. — 336 с.

Хейзинга Й. Homo Ludens [Електронний ресурс] / Й. Хейзинга. — Режим доступу : http://royallib.

com/read/heyzinga_yohan/Homo_Ludens.html#0


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.