Осмислення проблем національної пам’яті, ідентичності народу в романах у віршах Ніла Гілевича та Василя Марсюка

Valentyna Bilyatska

Анотація


У статті порушено проблеми, пов’язані зі сферою національної пам’яті, ідентичності народу в сучасних романах у віршах Ніла Гілевича «Родныя дзеці» та Василя Марсюка «Донецька прелюдія». Акцентується увага на поетичному зверненні авторів до реципієнта: усвідомити суспільні проблеми, значущість буття свого народу, долучитися до збереження його звичаєвих традицій, національної гідності.


Ключові слова


національна пам’ять; роман у віршах; спогад; народ; історія

Повний текст:

PDF

Посилання


Гілевіч Н.С. Родныя дзеці : раман у вершах : для ст. шк. узросту / Ніл Гілевіч. — Мінск : Маст. літ., 2010. — 199 с.

Гинзбург Л. О психологической прозе / Л. Гинзбург. — 2-е изд. — Ленинград : Худ. лит., 1976. — 448 с.

Марсюк В.А. Донецька прелюдія : Роман у віршах / Василь Марсюк. — 2-ге вид. — К. : Видавництво імені Олени Теліги, 2003. — 144 с.

Лавринович Л. Дискурс пам’яті в сучасній українській прозі: основні ідейно-тематичні тенденції / Лілія Лавринович // Філологічні студії. — Луцьк, 2008. — № 1–2. — С. 100–106.

Лановик М. Національна пам’ять як форманта літературного простору / Мар’яна Лановик // Наукові записки Тернопільського нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. — Тернопіль, 2011. — Вип. 32. —

С. 172–177. — (Серія «Літературознавство»).

Симбирцева Н.А. Метаморфозы памяти: культурологическая интерпретация / Н.А. Симбирцева // EuropeanSocialScienceJournal (Европейский журнал социальных наук). — Рига ; Москва. — 2011. — № 8. — С. 20–27.

Репнина Л. Концепция социальной та культурной памяти в современной историографии / Л. Репнина // Феномен пришлого / отв. ред. И. Савельева, А. Полетаев. — М. : Изд. дом ГУ ВШЭ,

— С. 122–169.

Рикер П. Память, история, забвение / Поль Рикер ; [пер.сфранц.]. — М. : Издательство гуманитарной литературы, 2004. — 728 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.