ЛІДЕРСТВО-ВИКЛИК СЛОВЯН: ІСТОРИЧНІ ТА ФІЛОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СУПЕРНИЦТВА РОСІЇ Й УКРАЇНИ ТА БОРОТЬБИ ЗА УКРАЇНСЬКУ НЕЗАЛЕЖНІСТЬ

Zeyrek Suat

Анотація


Українці відрізняються від росіян та представників розмаїтих етнічних утворень на півдні Росії. Українцями також називають російських козаків, які залишили Польщу і утворили автономну політичну структуру за підтримки росіян у 1648 р. Протягом тривалого часу Польща була сценою, на якій розгорталося османсько-російське суперництво. В результаті відбулося послаблення Османської імперії, а також зміцнення позицій Росії в цьому регіоні. Більша частина України внаслідок вищезазначеного суперництва опинилася під владою Росії. У статті обговорюються історичні та філологічні дослідження стосовно питань української незалежності та внеску України в боротьбу проти Росії. Погляди Грушевського та Венеліна щодо розвитку українського націоналізму досліджені у порівняльному аспеті.


Ключові слова


український націоналізм; панславізм; Венелін; Грушевський

Повний текст:

PDF

Посилання


Gruşevski, M.S., Ocherk Istorii Ukrainskogo Naroda, Kiev, Lybid 1990.

https://en.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Le_Vasseur_de_Beauplan.

Jelavich, Barbara, Balkan Tarihi, 2, Küre yayınları, İstanbul 2009.

Kohn, Hans, Panislavizm ve Rus Milliyetçiliği, Terc. Agâh oktay Güner, Türk Dünyası Araştırmaları yayını, İstanbul 1991.

Kurat, Akdes Nimet, “Panislavizm”, A.Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, C. XI, sayı: 2-4, Ankara 1953.

Kurat, Akdes Nimet, Rusya Tarihi, TTK, Ankara 1993.

Ortaylı, İlber, Avrupa ve Biz, Türkiye İş Bankası yayınları, İstanbul 2007.

Ortaylı, İlber, Gelenekten Geleceğe, Ufuk, İstanbul 2001.

Ortaylı, İlber, Osmanlı İmparatorluğu’nda Alman Nufuzu, Alkim, İstanbul 2006.

Ortaylı, İlber, Tarihin Sınırlarına Yolculuk, Ufuk Yayınları, İstanbul 1996.

Venelin, Y.İ., Istoki Rusi i Slavyanstva, Institut Russkoy Tsivilizatsii, Moskova 2011.

Ortaylı, İlber, Tarihin Sınırlarına Yolculuk, Ufuk Yayınları, İstanbul 1996.

Venelin, Y.İ., Istoki Rusi i Slavyanstva, Institut Russkoy Tsivilizatsii, Moskova 2011. – 864 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.