Філософсько-естетичні аспекти тілесності в оповіданнях Богдана Рубчака .

Olena Brovko

Анотація


Стаття присвячена феноменології тіла в прозі Богдана Рубчака, інтерпретації оповідань
«Вечір з життя Ірини», «Качконіс», «Кімната Кйонг-Су» з позицій методології Моріса Мерло-
Понті. Ми звернулися до текстів, які увиразнюють суперечності, що їх намагалася осягнути людина в другій половині ХХ ст. У статті інтерпретовано оповідання Богдана Рубчака
з метою подальшого осмислення тілесного дискурсу, втіленого у творчості представників
Нью-Йоркської групи. Актуалізація проблеми тілесності й тілесного досвіду, поширена в низці соціологічних, культурологічних, літературознавчих студій, відкриває простір для подальших дискусій.


Ключові слова


філософсько-естетичні аспекти; тілесність; феноменологія; тіло; тілесний досвід; тілесний дискурс

Повний текст:

PDF

Посилання


Гомілко О. Метафізика тілесності: концепт тіла у філософському дискурсі / О. Гомілко. — К. : Наук. думка, 2001. — 338 с.

Козлик І.В. Вступ до історії західноєвропейської літератури доби Середньовіччя та епохи Відродження («Картина світу». Естетика. Поетика) / І.В. Козлик. — Івано-Франківськ : Гостинець,

— 155 с.

Костюк Г. У світлі ідей і образів. Вибране. Критичні та історико-літературні роздуми 1930–1980 / Г. Костюк. — Мюнхен, 1983. —537 с. Мерло-Понти М. Феноменология восприятия / М. Мерло-Понти ; [пер. с фр. под ред. И.С. Вдовиной, С.Л. Фокина]. — СПб. : Ювента, Наука, 1999. — 608 с.

Мерло-Понті М. Видиме і невидиме. З робочими нотатками / М. Мерло-Понті ; пер. Є. Марічева. — К. : Видавничий дім «КМ Академія», 2003. — 268 с.

Пастух Т. Богдан Рубчак: «Янус не роздвоєний — він просто бачить удвічі більше» [Електронний ресурс] / Т. Пастух // ЛітАкцент. — 2008. — 2 вересня. — Режим доступу : http://litakcent.com/2008/09/02/yanus-ne-rozdvoyenyy-vin-prosto-bachyt-udvichi-bilshe/

Подорога В. Феноменология тела. Введение в философскую антропологию. Материалы лекционных курсов 1992–1994 годов / В. Подорога. — М. : Ad Marginem, 1995. — 340 с.

Рубчак Б. Кімната Кйонг-Су / Б. Рубчак // Сучасність. — 1961. — № 11. — С. 5–33.

Рубчак Б. Качконіс / Б. Рубчак // Сучасність. — 1964. — № 12. — С. 8–22.

Рубчак Б. Вечір з життя Ірини / Б. Рубчак // Сучасність. — 1964. — № 7. — С. 5–23.

Рубчак Б. Життя цікаве своїм розмаїттям і ролями (розмовляв: Василь Махно) [Електронний ресурс] / Б. Рубчак // Український журнал. — 2003. — № 9. — Режим доступу : http://ukrzurnal.eu/

pol.archive.html/569/

Стех М.Р. Невикористаний шанс Богдана Рубчака [Електронний ресурс] / М.Р. Стех //Український журнал. — 2008. — № 7. — Режим доступу : http: //ukrzurnal.eu/pdf/uz_2008_07.pdf.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.