Канонізація сонету як жанру в українській поезії: з творчого досвіду поетів-неокласиків

Василь Зварич

Анотація


Красу, гармонію світу поети-неокласики прагнули відтворити у письмі через кристалізовані досвідом художні форми. У стильовому аспекті класичні форми вірша, зокрема сонет,  поезії «п’ятірного грона нездоланних співців» увиразнюють думку автора, дисциплінують її, допомагають досягти максимально виражального ефекту. Культивування сонету як жанру в творчій практиці поетів-неокласиків засвідчує не тільки яглість традицій, але й увиразнює внесок митців у канонізацію класичних віршованих форм у жанровій системі української поезії.


Ключові слова


сонет; віршування; ліричний герой; поет-неокласик; версифікація

Повний текст:

PDF

Посилання


Дмитрів Я. Сонетарій Миколи Зерова / Я. Дмитрів // Слово і Час. — 1994. — № 7. — С. 47–53.

Зеров М.К. Твори: у 2 т.: Т.1. Поезії. Переклади / Микола Зеров. — К. : Дніпро, 1990.– 842 с.

Качуровський І. Строфіка / Ігор Качуровський. — К. : Либідь, 1994. — 270 с.

Клен Юрій. Вибране / Юрій Клен. — К. : Дніпро, 1991. — 461 с.

Клен Юрій. Твори. Т.1. / Юрій Клен. — Нью-Йорк, 1992.

Ковалів Ю.І. Прокляті роки Юрія Клена / Юрій Ковалів // Юрій Клен. Вибране. — К. : Дніпро, 1991. — С. 3–23.

Костенко Н.В. Українське віршування ХХ ст. / Костенко Наталія Василівна. — К. : Дніпро, 1993.

Ласло-Куцюк М. Шукання форми. Нариси з української літератури ХХ ст. / М. Ласло-Куцюк. — Бухарест : Критеріон, 1980. — 327 с.

Мельник С. До питання становлення неоклясичної концепції в розвитку української літератури /

С. Мельник // Визвольний шлях. — 1994. — Кн.7 — С. 857–862.

Мороз О.Н. Етюди про сонет. / О.Н. Мороз. — К. : Дніпро, 1973. — 72 с.

Павличко Д.В. Листи у вічність / Дмитро Павличко // Жовтень. — 1969. — № 6. — С. 125.

ПахльовськаО. Українські шістдесятники: філософія бунту / Оксана Пахльовська // Сучасність.— 2000.–

№ 4. — С. 76–81.

Рильський М.Т. Зібрання творів у 20 т. / Максим Тадейович Рильський. — К. : Наукова думка, 1983. — Т. 1. — 534 с.

Рильський М.Т. Микола Зеров — поет і перекладач / Максим Рильський // М. Зеров. Твори у 2 томах. — К. : Дніпро,1990. — Т. 1. — С. 3–13.

Соколов А.Н. Теория стиля / А.Н. Соколов. — М. : 1968. — 220 с.

Филипович П.П. Поезії / П.П. Филипович. — К. : Рад. письменник, 1989. — 193 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.