ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ БЕСТСЕЛЕР В УКРАЇНСЬКІЙ І ТУРЕЦЬКІЙ ЛІТЕРАТУРАХ: ДО ПИТАННЯ ДЕФІНІЦІЇ ЖАНРУ

Bilal Tashtekin

Анотація


У статті здійснюється спроба характеристики інтелектуального бестселеру, що є постмо-
дерним варіантом знакового для світової літератури ХХ століття інтелектуального
роману. Поставши на перехресті традицій елітарної та масової літератур, метажанр інте-
лектуального бестселеру виявився оптимальною формою для художнього втілення комплексу питань, у тім числі й національної ідентичності як одного з актуальних в умовах діалогу культур і наслідків глобалізації. Творчість Орхана Памука в турецькій і Валерія Шевчука в українській літературах репрезентує цей метажанр у його національних й індивідуально-авторських варіантах.


Ключові слова


інтелектуальний бестселер, національна ідентичність; концепти; духовний екзотизм; містичний історизм; міфологізм; Валерій Шевчук; Орхан Памук

Повний текст:

PDF

Посилання


Горнятко-Шумилович А.Й. Інтелектуальна проза Валерія Шевчука / Анна Йосипівна Горнятко-Шумилович : автореф. дис. на здоб. ступ. канд. філол. наук за спец. 10.01.01 — українська література. — Львів, 2008. — 18 с.

Дюришин Д. Теория сравнительного изучения литературы. — М. : Прогресс, 1979. — 318 с.

Ковбасенко Ю. Література постмодернізму: по той бік різних боків. / Ю.І. Ковбасенко //Зарубіжна література в навчальних закладах. — 2002. — №5. — С. 2–12.

Козловски П. Культура постмодерна / П. Козловски. — М. : Республика, 1997. — 240 с.

Кульчинський О. Інтелектуальні бестселери в Україні ще так швидко не видавалися / Олесь Кульчинський // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://artvertep.com/print?cont=7844

Памук О. Сніг [пер. з тур. О.Кульчинського] / Орхан Памук. — Харків : Фоліо, 2010. — 479 с.

Шевчук Вал. Муза Роксоланська: Українська література ХVI—XVIII ст. : У 2-х кн. / Вал. Шевчук. - Кн. 1. Ренесанс. Бароко. — К. : Либідь, 2004. — 401 с.

Шевчук В. Птахи з невидимого острова : роман, повісті / Вал. Шевчук. — К. : Рад. письменник, 1990. — 470 с.

Шлейермахер Ф. Герменевтика / Фридрих Шлейермахер ; [пер. с нем. А. Л. Вольского ; науч. ред. Н. О. Гучинская]. — СПб. : «Европейский Дом», 2004. — 242 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.