СОНЕТИ ВІЛЬЯМА ШЕКСПІРА В ПЕРЕКЛАДІ ДМИТРА ПАВЛИЧКА

Volodymyr Ivanovych Kuzmenko

Анотація


Стаття присвячена аналізу україномовного перекладу сонетів В. Шекспіра, виконаного
Д. Павличком. Розкривається історія українських перекладів Шекспірових сонетів, творча індивідуальність Павличка-перекладача увиразнюється зіставленням його інтерпретації з перекладами І. Костецького та Д. Паламарчука. Акцентується увага на перекладацьких принципах Д. Павличка, на проблемі власного поетичного світу автора «Сонетів подільської осені» й запозиченого, на прагненні урівноважити ці дві іпостасі в одній особі.


Ключові слова


адекватний переклад; оригінал; підрядник; сонет; перекладацькі принципи; інтерпретація; творча індивідуальність перекладача

Повний текст:

PDF

Посилання


Ільницький М.М. Дмитро Павличко: Нарис творчості / М.М. Ільницький. — К. : Дніпро, 1985. — 189 с. (Літ. портрет).

Історія української літератури: ХХ—поч. ХХІ ст. : навч. посіб. : у 3 т. / [В.І. Кузьменко, О.О. Гарачковська, М.В. Кузьменко та ін.] ; за ред. В.І. Кузьменка. — К. : Академвидав, 2014. — Т. 2. — 2014. — 536 с.

Павличко Д. Сонети; Світовий сонет: Шекспір, Бодлер, Гвєздослав, Янка Купала / Дмитро Павличко. — К. : Генеза, 2004. — 535 с.

Чуковский К.И. Высокое искусство / К.И. Чуковский. — М. : Советский списатель, 1988. — 352 с.

Шекспір В. Сонети / Вільям Шекспір; переклав з англ. Д. Павличко. Передм. Д. Павличка, вступ до коментарів, коментарі Марії Габлевич. — Львів : Літопис, 1998. — 368 с.

Шекспир. Энциклопедия / сост., вступ. статья, именной указатель В.Д. Николаева. — М. : Алгоритм, Эксмо; Харьков : Око, 2007. — 448 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.