ХУДОЖНІЙ ФЕНОМЕН ОБРАЗУ АВТОРА В СИСТЕМІ БІОГРАФІЧНОГО ТА МЕМУАРНОГО ПИСЬМА МАРТІНА ЕМІСА

Zoryana Romanivna Dubravska

Анотація


Статтю присвячено дослідженню образу автора в системі біографічної та мемуарної прози
в англомовному письменстві доби постмодернізму з урахуванням особливостей творчості
Мартіна Еміса. М. Еміс вдавався до стратегії творчого використання переробок інтертек-
стуальної рецепції окремих реалій, що мають місце у творах його попередників і сучасників
(Ч. Діккенс, М. Твен, В. Набоков, С. Беллоу, Дж. Джойс, К. Еміс, Н. Мейлер, Дж. Апдайк). З’ясовано сутність аналогічного трансферу на рівні зорієнтованого оцінювання «об’єкта» з боку М. Еміса як автора — реципієнта — презентатора.
Вивчення біографічної та мемуарної прози М. Еміса дало можливість виявити верхню
і нижню межі спроектованих змістів щодо оптимального розуміння та інтерпретації соціаль-
ного й культурного контексту, розгорнутого в його творах.


Ключові слова


образ автора; біографічна проза; мемуарна проза; автор; текст; реципієнт; постмодернізм; творчість Мартіна Еміса; англійська література

Повний текст:

PDF

Посилання


Брандес М.П. Предпереводческий анализ текста / М. Брандес, В. Провоторов. — М. : НВИ — ТЕЗАУРУС, 2001. — 222 с.

Павленко В.В. Художні функції автора та читача у творах Джона Барта та Дональда Бартлема 1950—1970-х рр.: конвенції та новаторство : автореф. дис. на здобуття наук. ст. канд. філол. наук :10. 01. 04: «Література зарубіжних країн» / В.В. Павленко. — Дніпропетровськ, 2003. — 20 с.

Фуко М. Що таке автор? / М. Фуко // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / [ред. Марії Зубрицької]. 2-е вид., доповнене. — Львів. : Літопис, 2001. — С. 598–613.

Воропай Т.В поисках себя. Идентичность и дискурс / Татьяна Воропай. — Харьков : ХГПУ, 1999. — 418 с.

Ізер В. Процес читання: феноменологічне наближення / В. Ізер //Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / [ред. М. Зубрицької]. — Львів : Літопис, 2002. — С. 349–366.

Alter R. New American Novel / Robert Alter // Commentery, 1975. — P. 54.

Amis M. Experience / Martin Amis. — New York : Vintage, 2000. — 406 p.

Amis M. Success / Martin Amis. — New York : Vintage International, 1978. — 224 p.

Amis M. London Fields / Amis Martin. — New York : Vintage International, 1989. — 470 p.

Amis M. Money. A Suicide Note / Martin Amis. — Penguin books, 1985. — 364 p.

Amis M. Success / Martin Amis. — New York : Vintage International, 1978. — 224 p.

Amis M. The Night Train / Martin Amis. — New York : Vintage International, 1997. — 176 p.

Amis M. The Information / Martin Amis. — London : Harper Perennial, 1996. — 384 p.

Amis M. The Pregnant Widow / Martin Amis. — Johnathan Cape, 2010. — 480 p.

Amis M. The Rachel Papers / Martin Amis. — Harmondsworth : Penguin, 1984. — 224 p.

Amis M. Time’s Arrow or The Nature of the Offence / Martin Amis. — New York : Vintage International, 1992. — 168 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.