ЖАНРОВО-СТИЛЬОВА ТИПОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОЇ САТИРИЧНО-ГУМОРИСТИЧНОЇ ПРОЗИ ДОБИ «РОЗСТРІЛЯНОГО ВІДРОДЖЕННЯ»

Oksana Oleksandrivna Harachkovska

Анотація


У статті висвітлюється жанрово-стильова типологія української сатирично-гумористичної
прози 20–30-х років ХХ ст. На основі творчості Остапа Вишні продемонстровано функціону-
вання жанрів усмішки та реп’яшка. Жанри фейлетону, памфлету, гуморески, сатиричної пов
сті представлені в сатиричному доробку В. Чечвянського, П. Капельгородського та ін., жанр роману-пародії започаткували Д. Бузько та М. Йогансен.


Ключові слова


сатирично-гумористична проза; фейлетон; памфлет; усмішка; реп’яшок; сатирична повість; роман-пародія

Повний текст:

PDF

Посилання


Безхутрий Ю. М. Сміхові парадокси прози М. Хвильового 1922–1924 рр. (гротеск, пародія, психологізм) / Ю. М. Безхутрий // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. —

— № 707. Серія: Філологія. — Вип. 46. — С. 120–124.

Васьків М. Романні форми в українській літературі 1920—1930-х років: [монографія] / М. С. Васьків. — Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О. А., 2009. — 325 с.

Дожилася Україна…: Народна творчість часів голодомору і колективізації на Україні. Зібр. і прокомент. І. Бугаєвич; післямова П. Мовчана. — К.: Укр. письменник, 1993. — 29 с.

Лавріненко Юрій. Остап Вишня / Юрій Лавріненко // Українське слово: Хрестоматія української літератури та літературної критики XX ст. — Кн. перша. — К. : Рось, 1994. — С. 480–487.

Лаврісюк Ю. А. Дискурс неореалістичної прози Олекси Слісаренка (жанрово-стильові модифікації): автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 / Ю. А. Лаврісюк; Київський нац. ун-т імені Тараса

Шевченка. — 2008. — 21 с.

Сверстюк Є. Сміх лікує / Євген Сверстюк // О. Шпилька. І сміх, і горе за синім морем. — К.: Смолоскип, 2001. — С. 3–9.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.