Тема війни в пізній прозі Е. Штріттматтера

Наталія Жила

Анотація


У статті аналізується проблемно-тематичний комплекс війни в пізній прозі Е. Штріттматтера. Звернення до теми війни зумовлено почуттям провини німецького народу перед світовою спільнотою, намаганням розвиватися далі, розглядаючи Другу світову війну як події минулого. Тема війни розкривається письменником в контексті розвитку німецької літератури другої половини XX століття.


Ключові слова


Е. Штріттматтер; роман; мала проза; тема; війна

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


Гладков И.В. Проблематика и поэтика творчества Кристофа Хайна: дис. на соискание уч. степени канд. филол. наук: спец. 10.01.03 / И.В. Гладков. — М., 2002. — 212 с.

Чугунов Д.А. Немецкая литература 1990-х годов. Основные тенденции развития: автореф. на соискание уч. степени канд. филол. наук: спец. 10.01.03 «Литература народов стран зарубежья» / Д.А. Чугунов. — Воронеж, 2007. — 32 с.

Bauman B. Deutsche Literatur in Epochen / B. Bauman, B. Oberle. — [2 Aufl.]. — smaning: Max Huber Verlag, 1996. — 386 S.

Strittmatter E. Der Laden: [Roman; in 3 B. — 2. В.] / E. Stittmatter. — Berlin: Aufbau-Verlag GmbH & Co. RG, 2009. — 503 S.

Strittmatter E. Der Laden: [Roman; in 3 B. — 3. В.] / E. Stittmatter. — Berlin: Aufbau-Verlag GmbH & Co. RG, 2009. — 477 S.

Strittmatter E. Die Lage in den Lüften: [Aus Tagebüchern] / E. Strittmatter. — Berlin; Weimar: AufbauVerl., 1990. — 267 S.

Strittmatter E. Geschichten ohne Heimat / E. Strittmatter. — Berlin: Aufbau Taschenbuch Verlag, 2004.—

S.

Strittmatter E. Vor der Verwandlung. Aufzeichnungen / E. Strittmatter. — Berlin: Aufbau-Verlag GmbH, 2002. — 173 S.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.