НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ЯК СКЛАДНИК КРИТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ БОГДАНА РУБЧАКА

Anastasiia Viktorivna Markhotska

Анотація


У статті автор, спираючись на біографічні дані та на результати попередніх розвідок науковців, досліджує процес формування національної ідентичності як складника критичної свідомості Богдана Рубчака. Визначено чинники формування національної ідентичності Богдана Рубчака, якими автор називає родинне походження, об’єктивне розуміння історичних подій, зміну мовно-культурного середовища, вплив естетичних засад модернізму та філософських ідей екзистенціалізму, спілкування з однодумцями серед представників української діаспори та наявність міжкультурних контактів. Автор наголошує на тому, що в літературно-критичному доробку Богдана Рубчака переважає підвищена увага до типово українських архетипних образів, феномена міфу та міфотворчості.
У системі світоглядних координат Богдана Рубчака автор відводить чільне місце ідеї національної ідентичності, беручи до уваги той факт, що митець покинув Україну у восьмирічному віці, але протягом усього життєвого і творчого шляху продовжує перебувати у складі діаспори, писати художні твори та наукові дослідження українською мовою, відносити себе до українців за національною приналежністю.


Ключові слова


національна ідентичність, критична свідомість; модернізм; екзистенціалізм; мова; художня література; літературно-критичний доробок

Повний текст:

PDF

Посилання


Бердяев Н.А. Падение священного русского царства. Публицистика 1914–1922 гг. / А.Н. Бердяев. — М. : Астрель, 2007. — 1179 с. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http:// predanie.ru/lib/book/read/69716/

Бровко О.О. Феноменология тіла в прозі Богдана Рубчака / О.О. Бровко // Ukraińska humanistyka i słowiańskie paralele. Obraz ciala v humanistyce. „Problemy współczesnej humanistyki”. — (Tom ІІ). —

Wydaw. Athenae Gedanenses, Gdańsk ; Kijów, 2015. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу:

http://elibrary.kubg.edu.ua/11489/1/O_Brovko_FTUPBR_GI.pdf

Кулик В.М. Світова мережа й національна ідентичність / В.М. Кулик // Критика. — 2011. — № 11–12 (169–170) — С. 28–33.

Лисенко О.М. Проблема національної ідентичності: педагогічний, соціологічний, філософський аналіз / О.М. Лисенко / [Електронний ресурс]. — Режим доступу:http://www.google.com/

url?url=http://naukajournal.org/index

Махно В.І. Богдан Рубчак: «Життя цікаве своїм різноманіттям і ролями» / В.І. Махно // Український журнал. — 2009. — № 3. — 48–50.

Моренець В.П. Нью-Йоркська група : інтродукція до нових полемік на давні теми (уривок з авторської монографії) / В.П. Моренець // Magisterium publications. — 2007. — Вип. 29. — С. 43–53.

Моренець В.П. Оксиморон : літературознавчі статті, дослідження, есеї / В.П. Моренець. — К. : АграрМедіаГруп, 2010. —528 с.

Пастух Т.В. Богдан Рубчак : Янус не роздвоєний — він просто бачить удвічі більше / Тарас Пастух // ЛітАкцент. — 2008. — 2 вересня — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://

litakcent.com/2008/09/02/yanus-ne-rozdvoyenyy-vin-prosto-bachyt-udvichi-bilshe/

Ревакович М. Persona non grata. Нариси про Нью-Йоркську групу, модернізм та ідентичність / М. Ревакович. — К. : Критика, 2012. — 336 с.

Терно С.О. Наукові підходи до розвитку критичного мислення в зарубіжній педагогіці / С.О. Терно // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету

(Педагогічні науки). — Бердянськ : БДПУ, 2011. — № 2. — С. 252–260.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.