НАЦІЄТВОРЧІ ТЕНДЕНЦІЇ В НОВІТНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ПРОЗІ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА НА ІСТОРИЧНУ ТЕМУ

Vitalina Volodymyrivna Kyzylova

Анотація


У статті аналізуються жанрові модифікації повісті для дітей та юнацтва на історичну тему
(пригодницько-фантастична повість, детектив, фентезі), художня специфіка, засоби активзації читацької уяви, версії репрезентації історичних знань, що позначаються на формуванні національної ідентичності читача. Важливе значення в історичному творі з посиленим пригодницьким компонентом має хронотоп, що часто набуває екстремальних рис. Прийом «часового зсуву», двоплановість зображення, міфологізація й містифікація простору увиразнюють іманентну сутність героїчних вчинків персонажів, дозволяють проектувати давноминулі події на сучасність. Головний герой, максимально наближений до реципієнта, доповнює моделювання історичних фактів власними уявленнями про них. Міфологічні образи та сюжети, інтертекстуальні компоненти породжують ланцюг історичних, естетичних, моральних ремінісценцій. Комунікативний код твору сприяє усвідомленню відповідних авторських акцентів, актуалізації важливого пізнавального матеріалу, що спонукає до набуття життєвого досвіду читачем, осмислення духовно-культурних витоків, формування національного світогляду, національної ідентичності у молодого покоління українців.


Ключові слова


національна ідентичність; література для дітей та юнацтва; історична проза; художня специфіка; пригодницько-фантастична повість; детектив; фентезі

Повний текст:

PDF

Посилання


Бачинський А. Неймовірні пригоди Остапа й Даринки : повість / Андрій Бачинський. — К. : Грані-Т, 2013. — 152 с.

Воропаєва Т. Українські націєтворчі процеси крізь призму сучасних націєтворчих концепцій: комплексний підхід [Електронний ресурс] / Т. Воропаєва // Українознавство — 2005: Календар-щорічник. — Режим доступу: http://uaznavstvo.univ.kiev.ua/ua/Calendar/Calendar-2005/voropajeva1.html. — Назва з екрана. — Дата звернення: 14.01.16.

Ізер В. Процес читання: феноменологічне наближення / Вольфґанґ Ізер // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ століття / за ред. М. Зубрицкої. — Львів, 1996. — С. 261–277.

Ільченко О. Загадкові світи старої обсерваторії / О. Ільченко ; худож. К. Лавро. — К. : Грані-Т, 2009. — 96 с. — (Серія «Сучасна дитяча проза»).

Мензатюк З. Таємниця козацької шаблі : пригодницька повість : для дітей мол. шк. віку / Зірка Мензатюк. — Львів : Вид-во Старого Лева, 2006. — 160 с.

Завітайло Т. Зброя вогню / Тарас Завітайло. — К. : Наш час, 2007. —137 с.

Рутківський В. Сторожова застава / В. Рутківський. — К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2012. — 304 с.

Стародубцева В. Національно-культурна детермінація ціннісного світу особистості / В. Стародубцева // Донецький вісн. Наукового товариства ім. Шевченка. — Т. 6. — Донецьк : Східний видавничий дім. — 200З. — С. 60—7З.

Сучасна література для дітей : огляд [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.chl.kiev.ua/default.aspx?id=5828. — Назва з екрана. — Дата звернення: 12.10.15.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.