РОМАН-СПОГАД ВОЛОДИМИРА ДРОЗДА «МУЗЕЙ ЖИВОГО ПИСЬМЕННИКА»: СКЛАДОВІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

Cyryl Mykhailovych Igoshev

Анотація


У статті автор аналізує поняття «національна ідентичність», «національна ідея», викорис-
товуючи теоретичні праці попередників, визначає складові національної ідентичності та
основні ознаки національного утворення: територія, державність, юридична рівність пред-
ставників нації, спільна національна культура та громадська ідеологія. Теоретичні узагаль-
нення, отримані шляхом огляду критичного матеріалу, використовуються автором як під-
ґрунтя для аналізу поглядів українського письменника В. Дрозда на національну ідентичність та її збереження за умов тоталітарного радянського режиму. У процесі дослідження визначено, що В. Дрозд надавав провідну роль культурі, зокрема, національній мові, у формуванні української нації. Також він акцентував на національному характері (менталітеті) українців, в якому також вбачав одну з причин трагічних подій в історії українського народу.


Ключові слова


національна ідентичність, національна ідея; нація; державність; мова; незалежність; мемуаристика; роман-спогад

Повний текст:

PDF

Посилання


Веретюк О. Скажи мені, хто я? (Проблема національної ідентичності літератури, літературного твору та його автора) / О. Веретюк // Слово і час. — 2005. — №12. — С. 68—73.

Вовканич С. Націоцентризм як людський чинник творення української України / Степан Вовканич // Пам’ять століть відтворена у слові ; упор. А.В. Денисенко, В.П. Прокопенко,

В.Д. Туркевич. — Київ : Планета, 2004. — С. 260—271.

Гегель Г. Работы разных лет : в 2 т. Т. 2. / Г. Гегель ; сост., общая ред., вступ. статья А.В. Гулыгин. — Москва : Мысль, 1970. — 630 с.

Грабовський С. Українці: державна нація чи мешканці культурного гетто? // Сучасність. — 2004. — № 7—8. — С. 86—100.

Діброва В. Проблеми збереження національної тотожності за умов тоталітаризму. (Досвід української літератури) / В. Діброва // Слово і час. — 1991. — №3. — С. 15—23.

Дрозд В.Г. Музей живого письменника, або Моя довга дорога в ринок / В.Г. Дрозд. — Київ : Рад. письменник, 1994. — 203 c.

Жиленко І. Homo Feriens / І. Жиленко ; передм. М. Коцюбинської. — К. : Смолоскип, 2011. — 816 с.

Жулинський М. Національні культури і проблеми глобалізації : (доповідь на VМіжнародному конгресі україністів, Чернівці; 26—29 серпня 2002 р.) / М. Жулинський // Слово і час. — 2002. —

№ 12. — С. 5—10.

Ортега-і-Гасет Х. Вибрані твори / Хосе Ортега-і-Гасет ; пер. з іспанської В. Бурггардта, В. Сахна, О. Товстенко. — К. : Основи, 1994. — 420 с.

Потебня О. Мова. Національність. Денаціоналізація / О. Потебня ; упор. Ю. Шевельов. — Нью-Йорк : УВАН. — 1992. — 155 с.

Сміт Ентоні Д. Національна ідентичність / Ентоні Д. Сміт / Пер. з англійської П. Таращука. — К. : Основи, 1994. — 224 с.

Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге : сборник / М. Хайдеггер ; под ред. А.Л. Доброхотова. — Москва : Высш. школа, 1991. — 192 с.

Issues in Americanization and Culture / ed. by Neil Campbell, Jude Davies and George McKay. — Edinburgh : Edinburgh University Press Ltd, 2004. — 288 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.