ПОСТКОЛОНІАЛЬНЕ ПРОЧИТАННЯ РОМАНУ ВОЛОДИМИРА ГЖИЦЬКОГО «ЧОРНЕ ОЗЕРО»

Snizhana Vitaliivna Zhygun

Анотація


У статті аналізується нестійка ідентичність героїв роману В. Гжицького «Чорне озеро».
Методологічною базою статті є дослідження Е. Саїда (концепція орієнталізму), Г. Бгабги
(ідеї колоніальної мімікрії), Е.Томпсон (пропозиція розглядати літератури народів колишньої Російської та Радянської імперії як постколоніальні). Ставлячи під сумнів відсутність постколоніального дискурсу в українській літературі ХХ ст., авторка демонструє, що герої роману «Чорне озеро», як і його автор, одночасно відчували свою приналежність до різних культур, ідентифікуючись і з колонізованим, і з колонізатором.
Особливістю роману є те, що колонізація не є однозначною: просування росіян за межі їхніх етнічних територій заради встановлення своєї влади має цілком негативне висвітлення, тоді як поширення західної цивілізації сприймається як прогрес. Роман здійснює спробу зруйнувати цивілізаційний авторитет росіян, але утверджує західний спосіб життя як загальноприйнятний. Зображення нестійкої ідентичності спонукає розглядати роман у ширших рамках, ніж літератури протесту проти іноземного поневолення. Нові ідеї та об’єкти зображення змушують ставити питання про його місце у каноні літератури 1920-х років та актуалізацію у нинішні часи переоцінки взаємин між народами колишнього СРСР.


Ключові слова


постколоніальні студії; нестійка ідентичність; колоніалізм; орієнталізм

Повний текст:

PDF

Посилання


Вишнівецька А. Порівняльний аналіз двох редакцій роману «Чорне озеро» (1929 та 1956 р.) В. Гжицького // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність. Зб. наук. Праць / Гол. ред.

А.Козлов. — Кривий Ріг, 2014. — Вип. 3. — С. 66–77.

Волощук Ю. Національна ідентичність героїв та художнє моделювання часопростору в романній прозі Володимира Гжицького / Ю. Волощук // Наукові праці [Чорноморського державного

університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»]. — 2011. — Т. 166. — Вип. 154. — С. 31–36.

Волощук Ю. Поетика романної прози Володимира Гжицького. Автореф. дис. … к.філол. н. 10.01.01. / Ю. Волощук. — Київ, 2015. — 19 с.

Гжицький В. Чорне озеро / В.Гжицький. — Регенсбург : Українське слово, 1948. — Ч. 1 — 128 с.

Гжицький В. Чорне озеро / В. Гжицький. — Регенсбург : Українське слово, 1948. — Ч. 2. — 120 с.

Томпсон Е. Трубадури імперії / Пер. з англ. М. Корчинської. — К. : Основи, 2006. — 368 с.

Bhabha K. H. Of mimicry and man: The ambivalence of colonial discourse // The Location of Culture / K. Bhabha. London-New York : Routledge, 1994. — Р. 85–92.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.