МОТИВ СМИРЕННЯ У «ТЕРАТУРГИМІ» АФАНАСІЯ КАЛЬНОФОЙСЬКОГО

Olha Yuriivna Dubyna

Анотація


У статті розглянуто збірку богородичних оповідань «Тератургима» Афанасія Кальнофойського крізь призму одного з провідних мотивів у цьому тексті — мотиву смирення. Основну увагу зосереджено на дослідженні особливостей відображення у творі ключових чинників смирення, що ними виявляються наслідування, праця, бідність, приниження і страждання. Проаналізовано запропоновані письменником опозиції до концепту смирення, а також значення цієї християнської чесноти у процесі богопізнання.


Ключові слова


богородичне оповідання; смирення; наслідування; чудо; богопізнання

Повний текст:

PDF

Посилання


Аверинцев С.С. Чудо // София-Логос : словар / С.С. Аверинцев. — К. : Дух і літера, 2006. — С. 499–500.

Глобенко Микола. «Тератургіма» Атанасія Кальнофойського в її зв’язках із старокиївською літературною традицією / Микола Глобенко // Збірник «Української літературної газети»: 1956 /

[ред. Іван Кошелівець і Юрій Лавріненко]. — Мюнхен : Українське товариство закордонних студій, 1957. —С. 267–300.

Голубев С. Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники (опыт исторического исследования) : в 2 т. Т. 1 / С. Голубев. — Киев : Типография С.В. Кульженко, 1883. —559 с.

Голубев С. Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники (опыт церковно-исторического исследования) : в 2 т. Т. 2 / С. Голубев. — Киев : Типография С. В. Кульженко, 1898. —524 с.

Ісіченко Ігор (архиєпископ). Аскетична література Київської Руси / архиєпископ Ігор Ісіченко. — Харків : Акта, 2005. — 383 с.

Історія української літератури: у 12 т. Т. 2 : Давня література (друга половина XVI—XVIII ст.) / [ред. Віра Сулима, Микола Сулима] ; НАН України ; Ін-тут літератури ім. Т.Г. Шевченка. — К. : Наукова думка, 2014. — 838 с.

Радишевський Ростислав. Роль польського посередництва у формуванні української барокової літератури / Ростислав Радишевський // Українське бароко : у 2 т. Т. 2 / [ред. Д. Горбачов ; кер. проекту Д. Наливайко]. — Харків : Акта, 2004. — С. 69–123.

Сумцов Н.О. Характеристика южно-русской литературы XVIІ века / Н.О. Сумцов // Киевская старина. — 1885. — № 1. — С. 1–18.

Топоров В.Н. Труженичество во Христе // Святость и святые в русской духовной культуре : в 2 т. Т. 1 : Первый век христианства на Руси / В.Н. Топоров. — М. : Гнозис, 1995. — С. 601–743.

Туптало Дмитро. Руно орошенное / Дмитро Туптало / [підгот. тексту, передмова та коментарі О. Тарасенка] // Сіверянський літопис. — 2009. — № 2—3. — С. 206–226.

Ушкалов Л. «Хто посіє в сльозах, пожинатиме в радощах» // Українське барокове богомислення: сім етюдів про Григорія Сковороду / Леонід Ушкалов. — 2001. — С. 105–120.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.