KLASIK TÜRK EDEBIYATINDA HZ. MERYEM

Bünyamin Ayçiçeği

Анотація


İslam dininde Hz. Meryem’in, kadınlar arasında önemli bir yeri bulunmaktadır. Kur’ân-ı Kerîm’de Meryem adıyla müstakil bir sûre de bulunmakta, Kur’ân’da Meryem’in güzel bir şekilde yetiştirildiği, ahlakı özellikle vurgulanmaktadır. Allah tarafından seçildiği, tertemiz olduğu ve dünya kadınlarının arasında da seçkin bir yere sahip bulunduğu ifade edilmektedir.Klasik Türk şiirinde de Hz. Meryem; ifeti, temizliği, ibadeti, Hz. Îsâ’nın annesi olması yönleriyle çokça bahsedilen ideal bir kadın tipidir. Şairler, şiir söyleme güçleri, kaabiliyetleri ile Hz. Meryem’in Hz. Îsâ’yı mucizevî şekilde dünyaya getirişi arasında ilgi kurmuşlardır.Bu makalemizde Hz. Meryem’in, belli başlı divan şairleri tarafından şiirlerinde kullanılış şekli ele alınmıştır. Ayrıca Hz. Meryem’in, şairlerin hayal dünyasında edindiği yer, şiirlerinde Hz. Meryem’in öne çıkarıldığı vasılar incelenmiştir. Hz. Meryem’le ilgili kullanılan terkipler, mazmunlar, söz öbekleri-grupları ayrı başlıklar halinde, beyitlerin anlamları verilerek ele alınmıştır.


Ключові слова


Hz. Meryem; Hz. Îsâ; klasikTürk şiiri; söz öbekleri-grupları

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.