Принципи інтерпретації творів масової літератури у сучасному українському літературознавстві

Олена Романенко

Анотація


У статті розглянуто провідні засади аналізу та інтерпретації творів масової літератури, аналізуються типологічні домінанти сучасного українського масліту. Уточнюється визначення поняття «масова література» та систематизуються основні методи аналізу творів масліту.


Ключові слова


масова література; аналіз; інтерпретація; типологічні домінанти; структурний аналіз; наратологія

Повний текст:

PDF

Посилання


Баррі П. Вступ до теорії: літературознавство та культурологія / П. Баррі / наук. ред. Р. Семків; пер.

з англ. О. Погинайко. — К. : Смолоскип, 2008. — 360 с. — (Серія «Пролегомони»).

Барт Р. Нулевая степень письма / Р. Барт; пер. с фр. — М. : Академический проект, 2008. — 431 с.

Зубрицька М. Homo legens: читання як соціокультурний феномен / М. Зубрицька. — Львів : Літопис, 2004. — 352 с.

Кононенко Є. Жертва забутого майстра / Є. Кононенко. — К. : Грані-Т, 2007. — 174 с.

Культ-товари: Феномен массовой литературы в современной России // Сб. науч. ст. — СПб. :

СПГУТД, 2009.

Купина Н.А. Массовая литература сегодня: учеб. пособ. / Н.А. Купина, М.А. Литовская, Н.А. Николина. — 2-е изд. — М. : Флінта, Наука, 2010. — 424 с.

Лотман Ю.М. Массовая литература как историко-культурная проблема / Ю.М. Лотман // Ю.М. Лотман. Избранные статьи. — Т. 3. — Таллинн : Олександра, 1993. — С. 380–389.

Эко У. Роль читателя: Исследования по семиотике текста / У. Эко. — М., 2005. — 502 с.

Франко І. Із секретів поетичної творчості / І. Франко // Франко І. Зібр. тв. у 50 т. — К., 1981. — Т. 31. — С. 45–119.

Франко І. Інтернаціоналізм та націоналізм у сучасних літературах / І. Франко // Франко І. Зібр. тв. у 50 т. — К., 1981. — Т. 31. — С. 32–54.

Франко І. Теорія і розвій історії літератури / І. Франко // Зібр. тв. у 50 т. — К., 1987. — Т. 40. — С. 11–25.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.