CERKIEW W HAJNÓWCE. TRADYCJA I MODERNIZM

Krzysztof Woźniak

Анотація


We współczesnej architekturze cerkiewnej w Polsce dostrzec można dwa nurty: współczesny i historyzujący. W artykule ukazano wyrazisty przykład obiektu pierwszego nurtu - cerkiew Świętej Trójcy w Hajnówce, zaprojektowaną w latach siedemdziesiątych przez profesora Aleksandra Grygorowicza. W obiekcie tym zastosowano modernistyczną transpozycję tradycyjnego dla tego rodzaju architektury układu krzyżowo-kopułowego.


Ключові слова


architektura cerkiewna; tradycja; modernizm; układ krzyżowo-kopułowy; cerkiew; obiekt

Повний текст:

PDF (Język Polski)

Посилання


Bodnar O. Od tradycji do nowatorstwa, Architektura nr 10/2000, Murator, Warszawa, 2000, s. 72-74.

Grygorowicz A. Pogodzić tradycje ze współczesnością, Polska, nr 12/1980, Polska Agencja Interpress, Warszawa,1980, s. 45-46.

Uścinowicz J. Symbol, archetyp, struktura: hermeneutyka tradycji w architekturze świątyni ortodoksyjnej, Dział Wydawnictw i Poligrafii Politechniki Białostockiej, Białystok, 1997.

Woźniak K. Kierunki architektury cerkiewnej w Polsce od połowy XX wieku, praca doktorska, Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2010.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.