МОВНА ГРА ЯК ТЕОРЕТИЧНА ПРОБЛЕМА

Каріна Сергіївна Дорошенко

Анотація


У статті досліджується проблема мовної гри, до якої зверталися вчені на всіх етапах розвитку науки. Розглядається еволюція поглядів на поставлену наукову проблему, поняття мовної гри та його характеристики.


Ключові слова


гра; мовна гра; аналітична філософія; постмодернізм

Повний текст:

PDF

Посилання


Вітгенштайн Л. Філософські дослідження // Вітгенштайн Л. Tractatus logico-philosophicus; Філософські дослідження. — К. : Основи, 1995. — С. 87–309.

Делез Ж. Логика смысла / Ж. Делез. — М. : Academia, 1995. — 300 с.

Деррида Ж. О грамматологии / Ж. Деррида. — М. : Издательство “Ad Marginem”, — 2000. — 512 с.

Деррида Ж. О почтовой открытке / Ж. Деррида. — Минск : Современный литератор, 1992. — 516 с.

Кант И. Лекции по этике / Иммануил Кант. — М. : Республика, 2000. — 431 с.

Лакан Ж. Функция и поле речи и языка в психоанализе / Ж. Лакан. — М. : Гнозис, 1995. — 192 с.

Синиця А. Концепція «мовної гри» Л. Вітгенштейна / А. Синиця // Актуальні проблеми духовності. — Кривий Ріг, — 2008. — С. 126–133.

Хейзинга Й. Homo Ludens. Статьи по истории культуры / Й. Хейзинга. — Спб. : Изд-во Ивана Лимбаха, 2011. — 416 с.

Шиллер Ф. Письма об эстетическом воспитании человека / Ф. Шиллер // Собр. соч. : в 7 т. — Т. 6. — М. : Художественная литература, 1957. — 791 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.