GABRIELA ZAPOLSKA I WŁODZIMIERZ ZAGÓRSKI W KRZYWYM ZWIERCIADLE MŁODEJ POLSKI

Urszula Adamska

Анотація


Niniejszy artykuł jest słowem wstępnym do badań nad humoreską — gatunkiem satyrycznym dziś już prawie zapomnianym, a także wciąż niedocenianym. Utwory Zagórskiego i Zapolskiej pomagają określić model gatunkowy humoreski oraz odtworzyć wizerunek idealnego humorysty: wnikliwego obserwatora, który nie komentuje otaczającej go rzeczywistości, a obserwuje ją tylko spokojnie, (acz) uważnie.

Ключові слова


Humoreska; gatunek satyryczny; Gabriela Zapolska; “Teatr bez szminek”; “Ostrygi”; “Romans z hrabiną”; “Starowna myszka”; Włodzimierz Zagórski; “Teatr w Błotowie”; Młoda Polska

Повний текст:

PDF (Język Polski)

Посилання


Bartoszyński K., Stefanowska Z. Placyd Jankowski 1810–1872 / Kazimierz Bartoszyński, Zofia Stefanowska // Literatura krajowa w okresie romantyzmu 1831–1863. — T. III / Zespół redakcyjny: M. Janion, M. Maciejewski, M. Gumkowski. — Warszawa : Instytut Badań Literackich, 1992. — 527 s.

Brzozowski S. Teatr krakowski / Stanisław Brzozowski // Polska myśl teatralna i filmowa / Antologia pod red. T. Siverta, R. Taborskiego. — Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1971. — 689 s.

Bujnicki T. Hasło: humoreska / Tadeusz Bujnicki // Literatura Polska. Przewodnik encyklopedyczny. — T. I / Komitet red. (przewodniczący) J. Krzyżanowski, A. Hutnikiewicz, Z. Libera, K. Wyka. — Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987. — 702 s.

Jankowski P. Chaos. Szczypta kadzidła cieniom wierszokletów od Witalisa Komu-jedzie / Placyd Jankowski. — Wilno : A. Dworzec, 1835. — 180 s.

Krzyżanowski J. Komizm w literaturze / Julian Krzyżanowski // Studia z dziejów kultury polskiej / Pod red. H. Barycza, J. Hulewicza. — Warszawa : Gebethner i Wolff, 1947. — 616 s.

Leśmian B. Kilka słów o teatrze / Bolesław Leśmian // Myśl teatralna Młodej Polski / Antologia. Wybór: I. Sławińska i S. Kruk. Wstęp: I. Sławińska. Noty: B. Frankowska. — Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1966. — 475 s.

Leśmian B. O sztuce teatralnej. Część I / Bolesław Leśmian // Bolesław Leśmian. Szkice literackie / Zebrał i opracował: J. Trznadel. — Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2011. — 583 s.

Mokranowska Z. Hasło: humor / Zofia Mokranowska // Słownik Literatury Polskiej XIX wieku / Pod red. J. Bachórza i A. Kowalczykowej. — Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1994. — 1112 s.

Nowosielski T.S. Humoreski / Teofil Stanisław Nowosielski. — Warszawa : Maksymilian Chmielewski, 1841. — 358 s.

Przybyszewski S. O dramacie i scenie / Stanisław Przybyszewski // Stanisław Przybyszewski. Wybór pism / opracował: R. Taborski. — Wrocław—Warszawa—Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1966. — 346 s.

Ratuszna H. “Błysk obrazu” — z zagadnień krótkich form narracyjnych w literaturze Młodej Polski / Hanna Ratuszna. — Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2009. — 372 s.

Sławiński J. Hasło: humoreska / Janusz Sławiński // Słownik terminów literackich / Pod red. J. Sławińskiego. — Wrocław—Warszawa—Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1976. — 577 s.

Słownik Języka Polskiego. — T. II / Ułożony pod red.: J. Karłowicza, A. Kryńskiego, W. Niedźwiedzkiego. — Warszawa : Nakładem prenumeratorów i kasy im. Mianowskiego, 1902. — 1089 s.

Zapolska G. Fioletowe Pończochy i inne opowiadania nieznane / Gabriela Zapolska // Opracowała: J. Czachowska. — Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1964. — 294 s.

Zagórski W. Humoreski / Włodzimierz Zagórski. — Warszawa : A.T. Jezierski, 1900. — 184 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.