Семіотичне літературознавство

Лідія Кавун

Анотація


У статті досліджуються особливості розвитку семіотичного напряму у світовому літературознавстві, вивчаються джерела цього критичного дискурсу, розглядаються категорії семіотики.


Ключові слова


синтагма, семіотика; інтерпретатор; знак; парадигматика

Повний текст:

PDF

Посилання


Барт Р. Нулевая степень письма / Р. Барт; пер. с фр. Р. Барт. — М. : Академический проект, 2008, — 431 с.

Література. Теорія. Методологія / упор. і наук. ред. Д. Уліцької; пер. з польськ. С. Яковенка. — К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. — 543 с.

Еко У. Роль читача. Дослідження з семіотики текстів / У. Еко; пер. з англ. М. Гірняк. — Львів : Літопис, 2004. — 384 с.

Локк Дж. Опыт о человеческом уразумении // Локк Дж. Собр. соч.: в 3 т.; пер. А.Н. Савина. — М. : Мысль, 1985. — Т. 2. — С. 199.

Теория литературы: учеб. пособ. для студ. филол. фак. высш. учеб. заведений: в 2 т. / под ред. Н.Д. Тамарченко. — 3-е изд., стер. — М. : Изд. центр «Академия», 2008. — 512 с. — (Т. 1. Тамарченко Н.Д., Тюпа В.И., Бройтман С.Н. Теория художественного дискурса. Теоретическая поэтика).

Цит. за: Овчарек Б. Поняття та еволюція літературної семіотики / Б. Овчарек // Література. Теорія. Методологія / упоряд. і наук. ред. Д. Уліцької; пер. з польськ. С. Яковенка. — К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. — С. 216–234.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.