ІНТЕРМЕДІАЛЬНИЙ ДИСКУРС ПОВІСТІ Р. ІВАНИЧУКА «СМЕРТЬ ЮДИ»

Галина Володимирівна Бітківська

Анотація


У статті досліджено взаємодію вербального та візуального образів на матеріалі повісті Р. Іваничука «Смерть Юди». Виявлено асоціативні зв’язки між текстом (повістю «Смерть Юди») і претекстом (фрескою Леонардо да Вінчі «Таємна вечеря»), між текстом та його матеріальним носієм — літературним журналом. Визначено семантику творів образотворчого мистецтва у повісті.

Ключові слова


інтермедіальний дискурс; вербальний образ; візуальний образ; текст; претекст; літературний журнал

Повний текст:

PDF

Посилання


Антофійчук В.І. Своєрідність трансформації євангельського сюжетно-образного матеріалу в українській літературі ХХ століття : автореф. дис. … д-ра філол. наук : 10.01.01 «Укр. література» / Володимир Іванович Антофійчук. — К. : Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка, 2002. — 37 с.

Вазарі Дж. Життєписи найславетніших живописців, скульпторів та архітекторів / Дж. Вазарі ; перекл. з італ. А. Перепаді, П. Соколовського. — К. : Мистецтво, 1970. — 520 с.

Галябарда С. Сповідь Іуди / С. Галябарда // Вітчизна. — 1991. — № 12. — С. 19–20.

Голота Л. Роман Іваничук: «Моя професія − перо» / Л. Голота // Слово Просвіти. − 2009. − Ч. 21 (28 травня − 3 червня). − С. 8.

Дзуффи С. Большой атлас живописи. Изобразительное искусство. 1000 лет / Стефано Дзуффи. — М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2007. — 432 с.

Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Вып. 1: От древнейших времен по XVI век : очерки / Н.А. Дмитриева. — М. : Искусство, 1985. — 319 с.

Ємчук Т.Б. Типологія художнього осмислення тоталітаризму в антиколоніальній прозі другої половини ХХ століття (романи Р. Іваничука та Г. Ґріна) : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.01.05 «Порівняльне літературознавство» / Тетяна Богданівна Ємчук. — Тернопіль : Тернопільський націон. пед. ун-т ім. В. Гнатюка, 2007. — 20 с.

Іваничук Р. Смерть Юди : повість : початок / Р. Іваничук // Кур’єр Кривбасу. — 1997. — № 69–70. — С. 12–28.

Іваничук Р. Смерть Юди : повість : продовження / Р. Іваничук // Кур’єр Кривбасу. — 1997. — № 71–72. — С. 8–29.

Іваничук Р. Смерть Юди : повість : закінчення / Р. Іваничук // Кур’єр Кривбасу. — 1997. — № 73–74. — С. 5–28.

Мережковский Д.С. Воскресшие боги. Леонардо да Винчи / Д.С. Мережковский ; подгот. текста М. Безродного ; послесл. Дм. Панченко. — М. : Худ. лит., 1990. — 640 с.

Слабошпицький М. Роман Іваничук : літ.-критич. нарис / М. Слабошпицький. — К. : Рад. письм., 1989. — 206 с.

Церна Г.М. «Мистецтво — то вічне шукання…» / Г.М. Церна ; Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка // Наукові записки. Серія: філологічні науки (літературознавство). — 2006. — Вип. 70. — С. 315–322.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.