OPUKIWANIE NIEWIADOMEJ. REINTERPRETACJE ROMANTYCZNEGO MITU PÓŁNOCY W "MOJEJ EUROPIE" JURIJA ANDRUCHOWYCZA I ANDRZEJA STASIUKA

Grażyna  Tomaszewska

Анотація


Artykuł przybliża czytelnikowi teksty Jurija Andruchowycza i Andrzeja Stasiuka, autorów esejów (Środkowowschodnie rewizje Andruchowycza i Dziennik okrętowy Stasiuka), zatytułowanych łącznie Moja Europa. Dwa eseje o Europie zwanej Środkową. Autorka wpisuje oba eseje w obecne w kulturze przeciwstawienie Północy i Południa, ujmując je jako reinterpretację romantycznego mitu Północy. Szczególnie interesujące w tym kontekście, że dla obu twórców tak rozumianą Północą — a zatem krainą chmurną, ciemną, pełną tęsknot ku nieskończoności, wolności, ale także wywołującą melancholię — jest Europa Środkowa. Najpełniej wyraża się do w doświadczeniu autentyzmu, jakie podczas spotkań z mieszkańcami tej części świata odczuwają i zapisują obaj eseiści.


Ключові слова


Jurij Andruchowycz; Andrzej Stasiuk; Europa Środkowa; mit Północy; romantyzm; podróż

Повний текст:

PDF (Język Polski)

Посилання


Andruchowycz J. Środkowowschodnie rewizje, w: J. Andruchowycz, A. Stasiuk, Moja Europa. Dwa eseje o Europie zwanej Środkową, Wołowiec, 2007.

Czermińska M. Słowo wstępne. Miejsca autobiograficzne Czesława Miłosza, w: Czesława Miłosza “północna strona”, red. M. Czermińska, K. Szalewska, Pelplin, bez daty wyd.

Horodecka M. Wypełnianie przestrzeni. O “Dukli” Andrzeja Stasiuka, w: Literatura i przestrzeń. Postacie autobiografizmu w literaturze polskiej XX i XXI wieku, pod red. B. Gutowskiej B. Nowackiej, Katowice, 2008.

Janion M. Estetyka średniowiecznej Północy, w: tejże, Prace wybrane, t. 4, Kraków, 2001.

Janion M. Natura, w: tejże, Prace wybrane, pod red. M. Czermińskiej, t.4, Kraków, 2001.

Malczewski A. Maria. Powieść ukraińska, oprac. S. Pigoń, Kraków, 1947.

Mickiewicz A. Literatura słowiańska. Kurs trzeci, w: tegoż, Dzieła, t. 10, oprac. J. Maślanka, Warszawa, 1998.

Słomińska N. Rozważania podkarpackie, czyli o wędrówkach bohatera “Dukli” i “Dziennika okrętowego” Andrzeja Stasiuka, “Pamiętnik Literacki”, 2006, z.4.

Stasiuk A., Dziennik okrętowy, w: J. Andruchowycz, A. Stasiuk, Moja Europa.

de Staël A. L. H., O literaturze, w: tejże, Wybór pism krytycznych, przeł. i oprac. A. Jakubiszyn-Tatarkiewicz, Wrocław, 1954.

Ziętek Z. Przestrzeń i pamięć (Andrzej Stasiuk w poszukiwaniu nowej tożsamości), w: Maski współczesności. O literaturze i kulturze XX wieku, red. L. Burska i M. Zaleski, Warszawa, 2000.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.