Концепция всемирной литературы в монографии П.Д. Боборыкина «Европейский роман в ХІХ столетии»

Оксана Зубченко

Анотація


Стаття присвячена невідомим сторінкам історії російської критичної думки ХІХ століття. Розглядається своєрідна інтерпретація поняття «світова література» російським письменником-натуралістом П.Д. Боборикіним. Ця концепція припускає можливість «побудови» історії світової літератури на канонічних творах, які в концепції Боборикіна називаються «віховими». За такого підходу, як вважає російський письменник, створюється можливість вивчати еволюцію художньої творчості одночасно в різних країнах, що знімає проблему поділу літератури за національною ознакою. «Віхи» дозволяють розглядати явища національної літератури генетично і типологічно в міжнародному контексті.


Ключові слова


світова література; критика; класична література; концепція; роман

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Боборыкин П.Д. Европейский роман в XIX столетии. Роман на Западе за две трети века / П.Д. Боборыкин. — СПб., 1900. — 668 с.

Боборыкин П. Формулы и термины в области прекрасного / П.Д. Боборыкин // Вопросы философии и психологии. — 1894. — № 3. — С. 97–120.

Боборыкин П.Д. Эволюция русского романа / П.Д. Боборыкин // Под знаменем науки. — М., 1902. — С. 1–19.

Дюришин Д. Теория сравнительного изучения литературы / Д. Дюришин. — М. : Наука, 1979. — 324 с.

Жирмунский В.М. Сравнительное литературоведение: Восток и Запад. Избранные труды / В.М. Жирмунский. — Л. : Наука, 1979. — 493 с.

М. (Майков Л.Н.). История литературы как наука и как предмет преподавания / Л.Н. Майков // Отечественные записки. — 1864. — № 7. — Отд. 1. — С. 169–193.

Манфред А.З. К истории русско-французских культурных связей 70–80-х годов XIX в. / А.З. Манфред // Традиции дружбы и сотрудничества. — М., 1967. — С. 17–154.

Тураев С.В. Гете и формирование концепций мировой литературы / С.В. Тураев. — М. : Наука, 1989. — 267 с.

Энгельгард Б.М. Александр Николаевич Веселовский / Б.М. Энгельгард. — Пг., 1924.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.