JĘZYK SZTUKI W OPOWIADANIACH GUSTAWA HERLINGA-GRUDZIŃSKIEGO — PORTRET WENECKI

Alessandro  Ajres

Анотація


Artykuł przybliża etapy kształtowania się wrażliwości artystycznej w twórczości Gustawa Herlinga Grudzińskiego. W opowiadaniach tego pisarza sztuka oraz język sztuki pełnią, jak się okazuje, rolę fundamentalną — szczególnie odkąd Herling-Grudziński odbył pódróż do Włoch, o której sam pisał, że miała na jego późniejsze wybory estetyczne ogromny wpływ. Arcydzieła Italii odcisnęły na pisarstwie Herlinga-Grudzińskiego tym większe piętno, że spędził on tam większość życia. Rola, jaką dzieła sztuki pełnią u Herlinga-Grudzińskiego nie ma jednak nic wspólnego ze współczesnym estetyzmem literackim. “Forma” jest u pisarza funckją “treści”, rolą twórcy jest odnalezienie słów adekwatnych dla opisu rzeczy. Na najwyższym poziomie dzieła oraz język sztuki okazują się być nośnikami treści metafizycznych w twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.

Ключові слова


Gustaw Herling-Grudziński; sztuka; Włochy; estetyka; dyskurs metafizyczny

Повний текст:

PDF (Język Polski)

Посилання


Bolecki W. Ciemny staw. Trzy szkice do portretu Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Plejada, Warszawa 1991.

Dębska-Kossakowska A. Jan Józef Szczepański, Gustaw Herling-Grudziński wobec sztuki, Neriton, Warszawa 2009.

Furnal I. Między kroniką a mitem, w: Herling-Grudziński i krytycy, UMCS, Lublin 1997.

Herling-Grudziński G. Dziennik pisany nocą 1980–1983, Czytelnik, Warszawa 1996.

Herling-Grudziński G. Dziennik pisany nocą 1984–1988, Czytelnik, Warszawa 1996.

Herling-Grudziński G. Dziennik pisany nocą 1993–1996, Warszawa, Czytelnik, 1998.

Herling-Grudziński G. Opowiadania zebrane I, Czytelnik, Warszawa, 1999.

Herling-Grudziński G. Opowiadania zebrane II, Czytelnik, Warszawa 1999.

Herling-Grudziński G., Bolecki W. Rozmowy w Dragonei, Szpak, Warszawa 1997.

Kudelska D. Herling-Grudziński a sztuka, w: “Kresy”, 1993, nr. 14.

Majcherek J. Obecność Herlinga-Grudzińskiego, w: “Przegląd Powszechny”, 1989, nr. 5 (813).

Mocarska-Tycowa Z. O tajemnicy cierpienia w prozie Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, w: “W drodze”, nr. 4 (212).

Pomian K. Manicheizm na użytek naszych czasów, w: Gustaw Herling-Grudziński, Dziennik pisany nocą 1971–1972, Res Publica, Warszawa 1990.

Waśko A. Prawda i parabola, w: Herling-Grudziński i krytycy, UMCS, Lublin 1997.

Wyka M. Prawda, zmyślenie, kompozycja, w: “Dekada Literacka”, 1991, nr. 22.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.