АВТОРСЬКА СТРАТЕГІЯ ВПЛИВУ НА ЧИТАЧА У ТВОРАХ ТАНІ МАЛЯРЧУК

Ольга Анатоліївна Хамедова

Анотація


У статті досліджуються діалогічні взаємини автора і читача у збірці новел «Говорити» сучасної української письменниці Тані Малярчук. Виявлена наративна структура її творів, визначено наративні моделі і типи нараторів. Різноманітні наративні форми стали важливим елементом авторської комунікативної стратегії, завдяки якій створено власну модель читача — іронічного, дотепного, здатного розпізнати і прийняти авторське запрошення до співтворчості.

Ключові слова


автор; читач; наратор; наратив; комунікативна стратегія

Повний текст:

PDF

Посилання


Зубрицька М. Homo legens: читання як соціокультурний феномен [Текст] / М. Зубрицька. — Л. : Літопис, 2004. — 352 с.

Хализев В.Е. Теория литературы : учеб. [Текст] / В.Е. Хализев — М. : Высш. шк., 2005. — 405 с.

Франко І. Із секретів поетичної творчості [Текст] / Іван Франко // Історія української літературної критики та літературознавства. Хрестоматія : у 3 кн. — К. : Либідь, 1998.

Гром’як Р. Орієнтації. Розмисли. Дискурси. 1997–2007 [Текст] / Роман Гром’як. — Т. : Джура, 2007. — 368 с.

Рябчук М.М. Наративні моделі сучасної української прози (Софія Андрухович, Любко Дереш, Таня Малярчук, Світлана Пиркало, Наталка Сняданко, Марина Соколян ) [Текст] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец. 10.01.01 «Українська література» / М.М. Рябчук. — К., 2011. — 21 с.

Легкий М.З. Форми художнього викладу в малій прозі І. Франка [Текст] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец. 10.01.01 «Українська література» / М.З. Легкий. — Л., 1997. — 17 с.

Качмар В.П. Повістева творчість Богдана Лепкого. Типи нарації [Текст] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец. 10.01.01 «Українська література» / В.П. Качмар. — К., 2006. — 18 с.

Малярчук Т. Говорити [Текст] / Таня Малярчук. — Х. : Фоліо, 2007. — 187 с.

Лановик М.Б. Українська усна народна творчість : навч. посіб. [Текст] / Лановик М.Б., Лановик З.Б. — К. : Знання-Прес, 2006. — 591 c.

Ткачук О.М. Наратологічний словник [Текст] / О.М. Ткачук. — Т. : Астон, 2002. — 173 с.

Зборовська Н. Феміністичний триптих Євгенії Кононенко в контексті загальноукраїнської проблематики [Текст] / Ніла Зборовська // Слово і Час. — 2005. — № 6. — С. 57–68.

Повєткін Є. «В літературі мусить бути хоч щось святе…» Інтерв’ю з письменницею Танею Малярчук [Електронний ресурс] / Є. Повєткін // Режим доступу : http://kut.org.ua/books_a0089.php

Голобородько Я. Ікебана a la Таня Малярчук [Електронний ресурс] / Ярослав Голобородько // Дзеркало тижня. Україна. —2008. — № 21, 6 червня. — Режим доступу : http://gazeta.dt.ua/CULTURE/ikebana_a_la_tanya_malyarchuk.html

Сливинський О. Таня Малярчук: «Говорити» чи перестати? [Електронний ресурс] / О. Сливинський. — Режим доступу : http://sumno.com/article/tanya-malyarchuk-govoryty-chy-perestaty/


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.