Від антології до онтології: колекція як спосіб літературної (само)ідентифікації

Олена Галета

Анотація


Стаття присвячена концептуалізації поняття колекції у сучасному літературознавсті, що є результатом впливу антропологічних дисциплін і пошуку нової літературознавчої термінології в руслі поструктуралізму. Антологія як колекція літературних творів розглядається як особливий літературний жанр, що визначається певною упорядницькою фабулою і слугує засобом створення й відтворення різних культурних цінностей.


Ключові слова


антологія; колекція; ідентичність; упорядник; наратив; література

Повний текст:

PDF PDF

Посилання


Гірц К. «Насичений опис»: у пошуках інтерпретативної теорії культури / Гірц Кліфорд // Інтерпретація культур: Вибрані есе. — К. : Дух і Літера, 2001. — С. 9–42.

Доманська Є. Історія та сучасна гуманітаристика: Дослідження з теорії знання про минуле / Єва Доманська; пер. з польськ. та англ. В. Склокін. — К. : Ніка-Центр, 2012. — 264 с.

Нич Р. Світ тексту: поструктуралізм і літературознавство / Нич Ришард; пер. з польськ. О. Галета.— Львів : Літопис, 2007. — 316 с.

Свято Р. Поезія не вроздріб, або Сенс антологій / Роксоляна Свято // Літакцент. — 10 червня 2011 р.

[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://litakcent.com/2011/06/10/poezija-ne-vrozdrib-abosens-antolohij/

Яковенко Н. Вступ до історії / Наталя Яковенко. — К. : Критика, 2007. — 376 с.

Benedict B.M. Making the Modern Reader: Cultural Mediation in Early Modern Literary Anthologies /

Barbara M. Benedict. — Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1996. — 252 p.

Clifford J. The Predicament of Culture: Twentieth-Century Ethnography, Literature, and Art / James Clifford. — Cambridge, Mass. and London, England : Harvard University Press, 1988. — 381 p.

Di Leo, Jeffrey R. Analyzing Anthologies / Jeffrey R. Di Leo // On Anthologies: Politics and Pedagogy /

Ed. and with an introd. by Jeffrey R. Di Leo. — Lincoln: University of Nebraska Press, 2004. — 431 p.

Germano, William P. Getting It Published: A Guide for Scholars and Anyone Else Serious about Serious

Books / William P. Germano. — Chicago : University of Chicago Press, 2008. — 218 p.

Olsson A. Managing Diversity: The Anthologization of «American Literature» / Anders Olsson. — Acta

Universitatis Upsaliensis. Studia Anglistica Upsaliensia 111. — Uppsala, 2000. — 343 p.

White H. Metahistory: The Historical Immagination in Nineteen-Century Europe / Hayden White. — Baltimore : The Johns Hopkins University Press, 1973. — 448 p.

White H. The Structure of Historical Narrative / Hayden White // Clio. — 1972, June. — Vol. 1, no. 3.— P. 5–20.

Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography / Ed. by James Clifford and George E. Marcus.

— Berkley, Los Angeles, London: University of California Press, 1986. — 306 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.