ТЕКСТОВА ПОЛІВАРІАТИВНІСТЬ МІФОЛОГІЧНОГО СЦЕНАРІЮ ПОЧАТКУ ЯК РЕАЛІЗАЦІЯ КОСМОГОНІЧНИХ ТА АНТРОПОГОНІЧНИХ МІФІВ (НА МАТЕРІАЛІ ПОЕЗІЇ СЕРГІЯ ЖАДАНА)

Юлія Василівна Вишницька

Анотація


У статті описано індивідуально-авторські варіації міфосценарію початку у творчості Сергія Жадана. Досліджено особливості текстових реалізацій космогонічних та антропогонічних міфів, зроблено спробу реконструкції семіотичної моделі символічного типу на матеріалі поетичних текстів автора.

Ключові слова


антропогонічний міф; індивідуально-авторська модель; космогонічний міф; медіатор; міфологічний сценарій; міфологема; міфосвіт; семіотична модель; символ; хронотоп

Повний текст:

PDF

Посилання


ДЖЕРЕЛА

Березовчук Л. Творчий портрет Сергія Жадана / Лариса Березовчук // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.liter.net/=/Zhadan/bereza.html

Біла Анна. Від ломки до ломки… (лірика Сергія Жадана) / Анна Біла // Літературно-мистецький альманах «Кальміюс» / Гол. ред. Олег Соловей. – Число 1-2 (9-10) 2000 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.kalmiyus.h1.ru/nomer4/kryt/bila.shtml

Бойцун І. Є., Мухаметзянова М.. Міські акварелі Сергія Жадана / І. Є. Бойцун, М. Мухаметзянова // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 2 (261), Ч. ІІ, 2013. – С. 5-10

Бондар-Терещенко І. Ostмодерн: геопоетика, психологія, влада : монографія. / Ігор Бондар-Терещенко. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2005. – 144 с.

Денисюк І. О. Розвиток української малої прози ХІХ–ХХ ст. / І. О. Денисюк. – К. : Вища школа, 1981. – 213 с.

Жадан С. В. Прощання слов’янки / С. В. Жадан; худож.-оформлювач О. Г. Жуков. – Харків: Фоліо, 2011. – 409 с.

Коваленко О. В. Мотиви дороги (рух і процесуальність) у поезії Сергія Жадана (на матеріалі збірки “Цитатник”) / Патологічна потреба дороги у поезії Сергія Жадана (на матеріалі збірки “Цитатник”) / О. В. Коваленко // Магістеріум. Літературознавчі студії. – Випуск 38. – 2010. – С. 90 – 93.

Колесник О. С. Лінгвокультурні особливості міфологічних сценаріїв / О. С. Колесник – С. 122-134. – С. 123 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/zrgf/2009_24/Articles/Kolesnik%20RGF24.pdf

Пастух Богдан. Міські пасторалі Сергія Жадана / Богдан Пастух // Буквоїд. [Електронний ресурс] Режим доступу : http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2012/03/07/120646.html

Поліщук Ярослав. РЕвізії пам’яті : літературна критика / Я. О. Поліщук. – Луцьк ; ПВД «Твердиня», 2011. - 216 с. – С. 26-42. - (Бібліотека альманаху українців Европи «Зерна»; 62)

Різниченко О. Післямова / О. Різниченко // Жадан С. Цитатник (Вірші для коханок і коханців). – К. : Смолоскип, 1995. – С. 55–59.

Шаф О. В. Біблійний дискурс у творчості Сергія Жадана: концептуальність та функціональність / О. В. Шаф // Збірник наукових праць «Український смисл» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrsence.com.ua/zmist-zhurnalu/ukra%D1%97nskij-smisl-1-2012/biblijnij-diskurs-u-tvorchosti-sergiya-zhadana-konceptualnist-ta-funkcionalnist/


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.