Віддзеркалення рекламо ю основних параметрів буття соціуму

Любов Марківна Хавкіна

Анотація


Стаття присвячена дослідженню базових параметрів і варіантів відображення різних сфер
життя людини й соціуму в сучасному рекламному міфі, визначенню основних типів і креативно-функціональних різновидів показу-документування матеріальної, соціальної та духовної сфер життя в українській рекламі. Вивчається здатність рекламних текстів до транслювання, формування й руйнування суспільних стереотипів та до участі у процесі соціалізації особи.


Ключові слова


реклама, рекламний міф, рекламна ідея, сфери життя; реципієнт; соціальні стереотипи; креатив

Повний текст:

PDF

Посилання


Бутиріна М.В. Стереотипи масової свідомості : особливості формування та функціонування у медіа-середовищі : [моногр.] / М.В. Бутиріна. – Дніпропетровськ : Слово, 2009. – 368 с.

Гуслякова Л. Что такое стереотип и надо ли с ним бороться? / Л. Гуслякова // Покушение на незыблемое или...? : стереотипы социально-политического сознания и перестройка. – Барнаул,

– С. 135–149.

Кармалова Е.Ю. Мифопоэтический анализ рекламного дискурса / Е.Ю. Кармалова // Вестник Московского гос. ун-та. – 2008. – № 3. – С. 85–95. – (Серия 10 «Журналистика»).

Сапенько Р.П. Реклама як транскультурний феномен : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філос. наук : спец. 26.00.01 «Теорія та історія культури» / Р.П. Сапенько. – К., 2008. – 36 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.