ПОЕТИКА «ЩОДЕННИКА (1941–1943 рр.)» УЛАСА САМЧУКА

Сергій Петрович Руснак

Анотація


Статтю присвячено дослідженню своєрідності типології й поетики «Щоденника (1941–1943 рр.)» Уласа Самчука. Досліджено особливості індивідуального творчого методу й стилю, специфіку просторово-часової організації, що дозволило розглядати твір як оригінальний тип щоденникової оповіді, який поєднує ознаки магістральних напрямів розвитку жанру щоденника ХХ ст.


Ключові слова


щоденник; жанр; документальність; поетика

Повний текст:

PDF

Посилання


Замятин Д. Империя пространства. Географические образы в романе А. Платонова «Чевенгур» / Д. Замятин // Вопросы философии. – 1999. – № 10. – С. 82–89.

Самчук У. На коні вороному : спогади / У. Самчук.– Львів : Літопис Червоної Калини, 2000. – 279 с.

Самчук У. Щоденник (1941–1943 рр.) / У. Самчук // Наукові записки. – Тернопіль : ТДПУ, 2000. – Вип. VІ. – С. 124–148. – (Серія «Літературознавство»).

Танчин К. Щоденник як форма самовираження письменника : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / К. Танчин ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2005. – 20 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.