РОМАН Ж.-М. Г. ЛЕ КЛЕЗІО «ПУСТЕЛЯ»: ПРОБЛЕМА САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ТА ПОШУКУ СВОЄЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

Ірина Богданівна Кушнір

Анотація


Стаття присвячена дослідженню проблеми самореалізації та пошуку своєї ідентичності на прикладі застосування схеми «свій–чужий»; розуміння «свого» реалізується лише за умови віддалення і пізнання «чужого». Саме тому подорож у романах Ж.-М. Г. Ле Клезіо є одним із елементів самоідентифікації. Ідентифікація персонажа можлива тільки при усвідомленні свого місця у світі, віднайдення свого коріння, своєї батьківщини. Два пласти реальності роману слугують для пояснення проходження ініціації персонажа.


Ключові слова


ідентичність; самореалізація; свій–чужий; батьківщина

Повний текст:

PDF

Посилання


Леклезио Ж.-М. Г. Пустыня / Ж.-М. Г. Леклезио ; пер. с фр. Ю. Яхниной ; предисл. Л. Андреева. – М. : Родина, 1984. – 416 с.

Фесенко В. Кіт у чоботях, або Фрагментарні роздуми на теми французької літератури останнього десятиліття // Всесвіт. – 2003. – № 5–6. – С. 139–145.

Фесенко В. По той бік світу, або читаючи Ле Клезіо / Валентина Фесенко // Всесвіт. – 2001. – № 7–8. – С. 141–145.

Konate Ch. E. Dossier / Сhristophe-Edouard Konate // Le Clézio J.-M.G. Mondo et autres histoires – Editions Galimard, 1978, 2006. – P. 301–377.

Le Clézio J.M.G. Désert / Jean Marie Gustave Le Clézio. – Gallimard, 1980.

Westerlund F. Jean-Marie Gustave Le Clézio par Fredrik Westerlund [Електронний ресурс] / Fredrik Westerlund. – Режим доступу : http://www.multi.fi/~fredw/


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.