Фольклоризм як визначальний стильовий засіб в українській прозі першої половини ХІХ століття

Жанна Янковська

Анотація


Фольклоризм — це термін, який вживається для означення полісемантичного поняття двох рівнів: «генетичного» та «функціонального». У цій статті нас цікавить саме перший рівень вияву фольклоризму. Використання фольклоризму як стилістичного засобу у літературній прозі першої половини ХІХ століття сприяє не лише сприйняттю цих творів широкими масами населення, але й наближенню її до народно-естетичного ідеалу.


Ключові слова


фольклоризм; українська проза першої половини ХІХ століття; словесна творчість; стильовий засіб; різні форми та способи вияву фольклоризму

Повний текст:

PDF

Посилання


Вертій О. Народні джерела національної самобутності української літератури 70–90-х років ХІХ століття: [монографія] / О. Вертій. — Суми : Собор, 2005. — 486 с.

Гарасим Я. Нариси до історії української фольклористики: навч. посіб. / Я. Гарасим. — К. : Знання, 2009. — 301 с.

Іванишин П. Національний спосіб розуміння в поезії Т. Шевченка, Є. Маланюка, Л. Костенко / П. Іванишин. — К. : Академвидав, 2008. — 392 с.

Квітка-Основ’яненко Г.Ф. Маруся // Г.Ф. Квітка-Основ’яненко. Зібрання творів: у 7 т. — Т. 3. Про-

зові твори. — К. : Наук. думка, 1981. — С. 21–87.

Українська фольклористика. Словник-довідник / уклад. і заг. ред. М. Чорнопиского. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. — 448 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.